Vi tilbyder vores medarbejdere attraktive ansættelsesvilkår, fordelagtige personalegoder og mange forskellige sociale aktiviteter.

Som advokatfuldmægtig hos os får du:

  • Faste løntrin og pensionsordning
  • Heltidsulykkesforsikring og sundhedsforsikring
  • Fleksible løngoder som parkering eller tog- og buskort
  • Mobil arbejdsplads herunder bærbar pc, smartphone og mulighed for hjemmeopkobling
  • Fuld løn under barselsorlov i fire uger før forventet fødsel og i de 24 uger efter fødslen. Mandlige medarbejdere får fuld løn i de to uger, der følger umiddelbart efter fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet, og mulighed for at holde yderligere 10 ugers forældreorlov med fuld løn.
  • Mulighed for aftale om nedsat arbejdstid for eksempel efter barsel
  • Mulighed for orlov for eksempel i forbindelse med videreuddannelse i udlandet
  • Særlig ferieordning for nyuddannede med op til seks ugers betalt ferie
  • Kantineordning med sund og varieret morgen- og frokostbuffet, frisk frugt og mulighed for aftensmad.
  • Massage-, fitness- og renseriordning 

Sociale aktiviteter
Vi kan godt lide at se hinanden uden for arbejdstid. Derfor holder vi blandt andet en årlig sommerfest, julefrokost, fredagsbar, faggruppearrangementer og en familiedag.
Vores personaleforening XL arrangerer kulturelle og sociale aktiviteter som teaterture og støtter sportsaktiviteter, fx forskellige løb. Fuldmægtigforeningen arrangerer derudover også sociale aktiviteter for advokatfuldmægtigene.