Vi ønsker dygtige advokater, der hele tiden udvikler sig og bliver bedre. Derfor har vi fokus på din udvikling.

Sammen med HR-afdelingen og din nærmeste samarbejdspartner har du mulighed for at lægge en plan for dit karriereforløb og for, hvordan du bedst udvikler dine faglige og personlige kompetencer.

I Bech-Bruun har vi følgende karriereveje for advokater:

Advokat
Som advokat i Bech-Bruun har du mulighed for at gøre karriere i en virksomhed med store ambitioner, forventninger, gode kolleger og godt fællesskab. 

Som advokat skal du på baggrund af din dybe faglige indsigt rådgive vores klienter, så det skaber værdi for dem. Og du skal fastholde og udbygge dine relationer og have øje for at skabe ny forretning.

Uanset hvor du er i din karriere, understøtter vi din personlige og faglige udvikling, så du får mulighed for at udfolde dit talent.

Vores klienter forventer højt specialiseret rådgivning og ydelser, der er tilpasset deres behov. Derfor har vi specialiserede advokater inden for alle erhvervsretlige områder.

Managing associate
Stillingen managing associate blev oprettet i januar 2018. Det er en helt ny og attraktiv karrierevej i Bech-Bruun for erfarne advokater med særlig tung ekspertise. 

Managing associates indgår i den daglige strategiske ledelse sammen med partnerne i deres respektive afdelinger og får et endnu større ledelsesmæssigt ansvar i Bech-Bruun – blandt andet i forbindelse med den løbende implementering af Bech-Bruun-modellen.

Formålet med den nye stillingskategori er blandt andet, at managing associates skal være med til at løfte ledelsesindsatsen generelt, at varetage den overordnede, interne projektstyring og ledelse af større opgaver samt levere tung og faglig ekspertise på opgaverne. Indholdet vil med forskellig vægtning være særlige ekspertopgaver, oplæring og udvikling af yngre advokater, visse faglige ledelsesopgaver, deltagelse i strategiarbejde og ansvar for implementering af strategi.

Partner
Som partner fastlægger du, sammen med den øvrige partnerkreds, den overordnede strategiske ledelse i Bech-Bruun og har et ledelsesansvar i din faggruppe.

Ønsker du en karriere som partner i Bech-Bruun, kræver det godkendelse af vores partneroptagelsesudvalg.

Vi forventer, at du har stærke faglige og forretningsmæssige kompetencer, gode klientrelationer og en dokumenteret evne til at skabe ny forretning. Du er en god rollemodel, og vi forventer, at du praktiserer en ledelsesstil, der understøtter vores værdigrundlag. Du er en entusiastisk leder og kan motivere og udvikle medarbejdere og teams.

Udstationering
I Bech-Bruun har vi et tæt samarbejde med vores klienter og udenlandske samarbejdspartnere om udstationering af vores medarbejdere.

Som advokat har du mulighed for at blive udstationeret hos en af vores danske klienter som intern virksomhedsjurist, typisk mellem tre og 12 måneder.

Senere i dit karriereforløb kan du blive udstationeret hos en af vores udenlandske samarbejdspartnere i seks til 12 måneder på et af deres kontorer i for eksempel USA, Storbritannien eller Asien.

Stud.jur.- og fuldmægtigansvarlig
Som advokat hos Bech-Bruun bliver du opfordret til at tage et ledelsesansvar som led i din karriereudvikling. Vi sørger selvfølgelig for, at du får de rigtige værktøjer til opgaven.

Som stud.jur.ansvarlig har du det overordnede ansvar for afdelingens stud.jur.er, og som fuldmægtigansvarlig har du ansvaret for en ny advokatfuldmægtig i din faggruppe. Du er også den primære kontaktperson for området.

BB
Adm. direktør Christian Ejvin Andersen
Traditionelt set har advokatbranchen haft svært ved at tilbyde attraktive karriereveje til meget erfarne advokater. Der er mange kriterier, der skal opfyldes for at blive partner, og ikke alle er interesserede i at leve et partnerliv med alt, hvad det indebærer. Vi har derfor nytænkt og skabt et attraktivt karrierespor, nemlig managing associate.