Privatsfæren rummer for de fleste ofte væsentlige menneskelige personlige og økonomiske interesser, som kræver professionel sparring, rådgivning og bistand.

Vi rådgiver både danske og udenlandske klienter om private forhold, danske privatpersoner med særlige formueforhold bosat i udlandet og udenlandske statsborgere i Danmark. Vi lægger stor vægt på proaktiv rådgivning, der forebygger problemer.

For privatpersoner med erhvervsvirksomhed eller formue er ægtepagter og testamenter helt afgørende instrumenter til at sikre de ofte meget forskelligartede interesser. Specialiseret rådgivning er nødvendig for at få de rigtige personlige løsninger.

Hvis en familie eller formue er spredt i flere lande, eller man flytter fra eller til Danmark, opstår der grænseoverskridende spørgsmål, der ofte kan være både overraskende og komplicerede.

 
Hammer_jura
Generationsskifte Omstrukturering

Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev.

Ved dødsfald opstår der helt særlige behov for rådgivning, støtte og praktisk hjælp for både hele familien og den enkelte arving. Det drejer sig ikke kun om bobehandlingen men at sikre menneskeligt personlige, velovervejede, skattemæssige, juridiske og kommercielle løsninger.

Private investeringer rummer også kommercielle, juridiske og skattemæssige aspekter, der kan kræve specialiseret rådgivning om både brancheforhold og flere juridiske specialområder.

Vi rådgiver blandt andet om: Planlægning af formue- og virksomhedsstruktur, skatteforhold, formuesikring ved skilsmisse og dødsfald, bl.a. ved testamenter og gave, grænseoverskridende formue- og familieforhold, bl.a. til- og fraflytning til Danmark samt tilrettelæggelse investeringer i bl.a. fast ejendom, aktier, private equity mv.

 

 
BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.