Vores kompetencer omfatter alle de juridiske udfordringer, som skade-, livsforsikringsselskaber og pensionskasser møder, og vi har stor erfaring med at rådgive både danske og udenlandske forsikringsselskaber.

Corporate Insurance
Vi bistår med opkøb, salg og sammenlægning af forsikringsselskaber og om overdragelse af forsikringsbestande. Vi har særlig erfaring med grænseoverskridende transaktioner inden for forsikringsbranchen. Vi har indsigt i samspillet mellem de selskabsretlige, foreningsretlige og de regulatoriske krav og har gode relationer til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, som sikrer smidig sagsbehandling.

Regulatorisk 
Forsikringsbranchen er underlagt en rækker forskellige regelsæt, herunder GDPR, IDD, hvidvask, god skik-regler, krav om anmeldelse af nye direktører og bestyrelsesmedlemmer (fit & proper), krav om anmeldelse af ændringer i kvalificerede direkte og indirekte ejerandele mv. Vi bistår både forsikringsselskaber og forsikringsformidlere med tilladelser, registrering og compliance.

Tvister og retssagsbehandling
Vi repræsenterer forsikringsselskaber både i dækningstvister og i regresspørgsmål, såvel som vi varetager sikredes interesser i ansvarsspørgsmål efter instruks fra forsikringsselskaber. Vi fører et stort antal retssager for byretter, landsretter og Højesteret både for livs- og skadesforsikringsselskaber og for langt de fleste typer af forsikringer. Vores afdeling for konfliktløsning er blandt landets største.

Pensionskasser 
Vi har stor erfaring med de særlige forhold, der gør sig gældende for pensionskasser, herunder vedtægtsforhold, rådgivning til bestyrelsen og corporate governance.

Investering og formueforvaltning
Vi bistår både i forbindelse med investeringer i fast ejendom, og andre aktiver, noterede såvel som unoterede, herunder særlige krav til FAIF’er.


Forsikring

Insurance

Legal 500 - Bech-Bruun

Ranked: Tier 1

Bech-Bruun specialises in insurance disputes, with particular experience in litigation concerning professional indemnity, product liability, life insurance and marine insurance claims. Practice head Anne Buhl Bjelke is a corporate and regulatory insurance law expert and has experience in high-profile dispute resolution as well as running portfolios of insurance claims. (...) The group also handles warranty and indemnity insurance claims.

"They are very proactive, have an extensive knowledge of insurance broking and work under tight deadlines."

"Bech-Bruun are my go-to firm in Denmark because they are proactive and commercial as well as being strong on the law."

"Very knowledgeable and pragmatic. Understands the industry and how the regulators work."

"Bech-Bruun has a team with insight into all aspects of the insurance business. Regulatory affairs, underwriting and risk. The team is big enough to be ready available and they are transparent in their terms of assistance and billing."

Legal 500, Insurance

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.