Vores kompetencer omfatter alle de juridiske udfordringer, som skade-, livsforsikringsselskaber og pensionskasser møder, og vi har stor erfaring med at rådgive både danske og udenlandske forsikringsselskaber.

Corporate Insurance
Vi bistår med opkøb, salg og sammenlægning af forsikringsselskaber og om overdragelse af forsikringsbestande. Vi har særlig erfaring med grænseoverskridende transaktioner inden for forsikringsbranchen. Vi har indsigt i samspillet mellem de selskabsretlige, foreningsretlige og de regulatoriske krav og har gode relationer til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, som sikrer smidig sagsbehandling.

Regulatorisk 
Forsikringsbranchen er underlagt en rækker forskellige regelsæt, herunder GDPR, IDD, hvidvask, god skik-regler, krav om anmeldelse af nye direktører og bestyrelsesmedlemmer (fit & proper), krav om anmeldelse af ændringer i kvalificerede direkte og indirekte ejerandele mv. Vi bistår både forsikringsselskaber og forsikringsformidlere med tilladelser, registrering og compliance.

Tvister og retssagsbehandling
Vi repræsenterer forsikringsselskaber både i dækningstvister og i regresspørgsmål, såvel som vi varetager sikredes interesser i ansvarsspørgsmål efter instruks fra forsikringsselskaber. Vi fører et stort antal retssager for byretter, landsretter og Højesteret både for livs- og skadesforsikringsselskaber og for langt de fleste typer af forsikringer. Vores afdeling for konfliktløsning er blandt landets største.

Pensionskasser 
Vi har stor erfaring med de særlige forhold, der gør sig gældende for pensionskasser, herunder vedtægtsforhold, rådgivning til bestyrelsen og corporate governance.

Investering og formueforvaltning
Vi bistår både i forbindelse med investeringer i fast ejendom, og andre aktiver, noterede såvel som unoterede, herunder særlige krav til FAIF’er.


Forsikring

Insurance

Legal_500_logo

Ranked: Tier 1

Bech-Bruun houses a team of insurance specialists who handle all risk, D&O, marine, and life insurance mandates, and often represents agricultural company owners in product liability disputes and insurance coverage matters. Practice head Anne Buhl Bjelke is a regulatory and corporate insurance specialist, who advises international insurance companies on passporting and distribution issues. The ‘dutiful, thorough and business minded‘ Camilla Søgaard Hudson primarily advises on maritime business insurance and disputes. The firm merged with litigation boutique Lundsgaard & Partnere in early 2023, adding the expertise of professional liability expert Søren Lundsgaard to its ranks.

'Camilla Søbjerg Hudson is dutiful, thorough and business minded.’

‘Arianne Svardal-Stelmer. Incredibly skilled in insurance and tort law.’

‘Søren Lundsgaard is calm, measured, and practical. Highly responsive to requests and helpful.’

Legal 500, Insurance, 2023

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.