Med lanceringen af de to nye services GDPR Support og DPO Support får danske virksomheder og myndigheder mulighed for at købe datasikkerhed på abonnement. De nye services skal blandt andet gøre det lettere for virksomhederne at overholde lovgivningen.

Løbende ajourføring af GDPR-dokumentation, risikovurderinger og konsekvensanalyser, krav til leverandører, tredjelandsoverførsler, oplysningspligt, anmodninger fra registrerede… Det kræver både tid og specialistviden at omsætte Datatilsynets praksis til konkrete procedurer og arbejdsgange – og særligt krævende er det at vedligeholde GDPR-compliance. For at hjælpe virksomhederne med at håndtere GDPR-opgaverne bedst muligt har Bech-Bruun udviklet GDPR Support og DPO Support:

”Ambitionen med vores to nye services er kort sagt, at de skal gøre det nemt for virksomheder og myndigheder at overholde lovgivningen.”, fortæller partner og persondataspecialist Thomas Munk Rasmussen, der sammen med partner Mikkel Friis Rossa står bag Bech-Bruuns nye services.

”Vi oplever, at flere og flere organisationer skal håndtere en voksende mængde opgaver for at vedligeholde GDPR compliance og de stigende krav til databeskyttelse, og det kræver et enormt ressourcetræk. Derfor har vi udviklet GDPR Support og DPO Support, der gør det let at få hjælp i spidsbelastningsperioder. Både DPO Support og GDPR Support er lette at skalere efter behov, og de kan hurtigt tilpasses til organisationernes behov. Vi mener derfor, at begge services kan være med til at lette processen med GDPR for virksomhederne,” uddyber han.

Support til den lovpligtige DPO-funktion
Databeskyttelsesforordningen indeholder krav om, at alle offentlige myndigheder og visse virksomheder skal udpege en Data Protection Officer (”DPO”). En nutidig DPO skal imidlertid være i stand til at håndtere et stigende antal opgaver, der kræver ekstra kapacitet både målt på tid og kvalifikationer. Får DPO’en ikke de rette forudsætninger for at varetage sine opgaver, kan det resultere i sikkerhedsbrud, erstatningssager, bøder, omdømmetab og mistillid fra borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. 

”Vores team har mange års erfaring som DPO for en lang række af landets kommuner, offentlige institutioner og private virksomheder, og vi ved, hvad det kræver at opretholde et levedygtigt complianceniveau. Derfor mener vi, at DPO Support er en oplagt mulighed for at hjælpe virksomhedernes egne DPO’er, så de kan følge med og får de rette forudsætninger til at udføre arbejdet, bl.a. med lovpligtig uddannelse og træning,” siger Thomas Munk Rasmussen.

Et abonnement på datasikkerhed
Overholder I alle krav, der er forbundet med GDPR? For de fleste virksomheder er det ikke en mulighed at lade være, da konsekvensen af ikke at være compliant kan føre til bøder og mistillid fra kunder. 

”Som landets største GDPR-team mærker vi den efterspørgsel, der er på hjælp til databeskyttelse blandt offentlige og private organisationer. Vi kender abonnementsløsninger fra mange andre steder i hverdagen, så hvorfor ikke tilbyde databeskyttelse på abonnement? Med GDPR Support gør vi det lettere at sikre et højt complianceniveau i virksomheden, samtidig med at de interne ressourcer kan frigøres til andre arbejdsopgaver. Vores ønske med GDPR Support er, at det skal være nemt for virksomhederne at skræddersy det efter deres behov.”, siger Thomas Munk Rasmussen. 

Hvis du vil vide mere om mulighederne i Bech-Bruuns DPO Support og GDPR Support er du velkommen til at kontakte partner Thomas Munk Rasmussen eller partner Mikkel Friis Rossa. Du kan også læse mere om de digitale services her: 

   

tastatur