Når danske virksomheder sætter digitalisering på dagsordenen, har det i mange tilfælde også indflydelse på arbejdet i de juridiske afdelinger. Denne nye virkelighed har Bech-Bruun foretaget en undersøgelse af med hjælp fra 166 af landets inhouse-jurister.

Stadigt mere kompleks lovgivning, øgede compliancekrav og stigende krav til effektive arbejdsgange. Alt sammen krav, som danske inhouse-jurister oplever i deres daglige arbejde, og som afføder nye behov til opgaveløsningen.

I en ny undersøgelse fortæller de i alt 166 medvirkende jurister om det stigende fokus på digitalisering på deres arbejdspladser og de overvejelser, der følger med ved brugen af legaltech og digitale juridiske værktøjer.

Inhouse-jurister: Digitalisering stiller nye krav
Blandt de vigtigste pointer fra undersøgelsen er juristernes efterspørgsel på viden, tvivl om egne kompetencer og manglende kendskab til ny teknologi.

Rapporten giver derfor både et indblik i inhouse-juristernes brug af legaltech i dag, deres overvejelser om fremtidens digitale juridiske opgaveløsning og ikke mindst deres bekymringer i forhold til at kunne følge med udviklingen og de teknologiske krav, som, de oplever, følger med.

Legaltech i Bech-Bruun
I Bech-Bruun har vi siden 2019 arbejdet intensivt med legaltech-området og i egne rækker skabt markant digital udvikling frem mod i dag. Det er denne erfaring, vi bygger vores rådgivning på, når vi bistår klienter med at navigere i de værktøjer, der findes på markedet.

Derfor har vi også en stor interesse i at kende danske inhouse-juristers opfattelse af digitalisering og forventninger til egne kompetencer, og hvilke udfordringer de møder i deres søgen efter de rigtige løsninger, der kan understøtte deres forretning bedst muligt.

Læs hele rapporten ’Inhouse-juristens nye digitale virkelighed’ her.

Undersøgelsen er foretaget blandt Bech-Bruuns klienter, og rapporten bygger på en række kvalitative interviews samt en survey med besvarelser fra 166 inhouse-jurister. De medvirkende jurister er fordelt på 20 brancher inden for den offentlige sektor og det private erhvervsliv.