Rejsen mod en børsnotering kan være både lang og uforudsigelig for et selskab. I Bech-Bruun rådgiver vi klienter hele vejen fra børsmodning til prospekt, udbud og den gyldne notering.

Det danske marked for børsnoteringer har de seneste år været i vækst med et større antal noterede selskaber. Og med værdiansættelser helt i top tiltrækkes endnu flere selskaber med børsdrømme. 

En børsnotering er en følsom proces, hvor det er alfa omega at kende ethvert hjørne af selskabet, og hvor udefrakommende faktorer kan vise sig at være altafgørende for slutresultatet. 

”En interesseret investor har brug for at kende alle detaljer om den mulige investering, de bliver præsenteret for.  De skal ganske enkelt vide, hvad det er, de køber. Som juridisk rådgiver kræver det både grundighed og stor indsigt i klientens forretning at formulere et fuldt prospekt, der kan danne grundlag for værdiansættelse, notering og aktieudstedelse,” siger partner Steen Jensen, der har rådgivet om alt fra børsnoteringer og afnoteringer til aktieemissioner og øvrige kapitalmarkedstransaktioner siden 1990’erne.

Vores specialister inden for børsret og selskabsret rådgiver om børsnoteringer, kapitalforhøjelser og øvrige kapitalmarkedstransaktioner for nogle af landets største aktører. Med stærke relationer til både banker, private equity fonde og store selskaber har vi et omfattende indblik i markedet. 

"Vi kender vores  klienter ekstremt godt, og processen bliver ofte en fælles rejse mod målet,  der knytter os endnu tættere sammen."

Klientrelationen i centrum
Det danske marked for børsnoteringer er i vækst, og på tværs af brancher har selskaberne fået øjnene op for de muligheder, en notering på børsen kan føre med sig.

En vellykket børsnotering er en både omfattende og langvarig proces, hvor vi som højt specialiserede rådgivere arbejder helt tæt sammen med vores klienter gennem mange måneder. Vi er med, når de store beslutninger træffes og har et øje på alle detaljerne, når processen skal styres helt i mål. 

”Vi rådgiver selskaber inden for en bred skare af brancher, lige fra markante aktører i medico og life science, store finansielle institutioner og passionerede first movers med fokus på den grønne omstilling. Vi kender vores klienter ekstremt godt, og processen bliver ofte en fælles rejse mod målet, der knytter os endnu tættere sammen,” fortæller Steen.

Klientrelationen og det stærke, gensidige samarbejde er naturligt omdrejningspunkt for den omfattende proces fra start til slut. Med vores erfarne specialister som betroede rådgivere får vores klienter altid den rette bistand, uanset om processen ender med en børsnotering eller skifter spor i retning mod en M&A-transaktion. Det er en proces, der kræver både styring og nærvær og ikke mindst specialistviden i de helt afgørende situationer.

Livet på børsen
En væsentlig del af en succesfuld børsnotering er at sørge for, at vores klienter er ordentligt forberedte på livet som børsnoteret selskab. Noteringen er derfor starten – og ikke slutningen – på rejsen for det børsnoterede selskab.

”Ved børsnoteringen bliver selskabet et ‘offentligt’ selskab med større bevågenhed fra ikke blot medierne, men tillige fra Finanstilsynet og Nasdaq, der løbende holder øje med, at selskaberne overholder de mange særlige børsregler.  Det er derfor vigtigt for os at rådgive og uddanne vores klienter sådan, at vi er sikre på, at de selv i en travl hverdag kan overholde de mange børskrav,” siger partner David Moalem, der siden starten af 00’erne har rådgivet en bred vifte af børsnoterede selskaber om de komplekse børsregler.

For at sikre at de børsnoterede selskaber er i stand til at håndtere de mange børsregler, bidrager vores specialister med operationelle interne regelsæt, der præcist beskriver kravene og det medfølgende ansvar. På den måde sikrer vi en ordentlig governance, der understøtter det løbende arbejde med børscompliance og minimerer risikoen for fejl.

 
Kontor Personer Jakkesæt