Photo of Louise Heilberg Louise Heilberg Managing associate 72273649

Managing associate Louise Heilberg er en af de to forfattere til den første udgave af Privatvejsloven med kommentarer, som i dag er udkommet.

I dag er den første udgave af Privatvejsloven med kommentarer udkommet, som Bech-Bruuns managing associate Louise Heilberg er medforfatter til. Det er hun sammen med Finn Kjær Christensen, der er landinspektør, Ph.D., Jurist. Lektor.

Bogen gennemgår systematisk alt fra lovens formål, anvendelsesområde og definitioner til de enkelte bestemmelser. Der drages løbende paralleller til bl.a. vejloven, færdselsloven, planloven og forvaltningsloven med mange eksempler fra den virkelige verden.

”Bogen vil være et nyttigt opslagsværk for alle, der arbejder med vejlovgivning i praksis. Det er tanken, at bogen både skal understøtte arbejdet i vejforvaltningerne og give borgere en forståelse af deres retsstilling,” siger Louise.

Der afholdes boglancering i henholdsvis København og Aalborg den 24. maj og 30. maj, som du kan tilmelde dig her. 

Til boglanceringen vil Louise og Finn holde oplæg med udgangspunkt i aktuelle temaer og problemstillinger, som de stødte på i forbindelse med udarbejdelsen af bogen.