Partner Jesper Rothe er i dag blevet valgt som ny formand for brancheforeningen Danske Advokater.

I forbindelse med Danske Advokaters Kongres er partner Jesper Rothe valgt som ny formand for brancheforeningen. Jesper har i de seneste fire år været medlem af bestyrelsen og indtræder nu på formandsposten.

”Jeg er meget glad for den tillid, som mine kolleger i branchen har vist mig. Retssikkerhed og advokaternes rammevilkår er afgørende for mig. Derfor vil jeg lægge stor vægt på, at advokater fortsat skal være uafhængige, da uafhængigheden er en forudsætning for, at kunderne kan være sikre på, at advokaten alene har deres interesser for øje. Jeg vil helt overordnet arbejde for, at borgernes og erhvervslivets retssikkerhed bliver styrket”, understreger han og tilføjer:

”Vi skal stå vagt om retssikkerheden med vores faglighed og vise, at vi er en samfundsnyttig og samfundsansvarlig branche. Vi skal derfor være en vigtig stemme i den retspolitiske debat og være med til at sikre lovkvaliteten, for det går ofte for stærkt på Slotsholmen”.

Jesper er blandt landets allermest erfarne advokater med speciale i selskabsret og internationale forhold og kunne sidste sommer fejre sit 40-års jubilæum i Bech-Bruun. Udover det nye hverv som formand for Danske Advokater er Jesper aktiv i en række bestyrelser i dansk kultur- og erhvervsliv og er desuden næstformand i Pressenævnet. 

 
partner bech-bruun