Photo of Steen Rode Steen Rode Chief executive partner 72273313

”Kravet mod Bech-Bruun er grundløst, og skulle aldrig have været rejst. Det blev bekræftet ved landsrettens meget klare frifindende dom. Det er derfor svært at forstå, at Skatteforvaltningen har valgt at bruge yderligere ressourcer på sagen ved at anke til Højesteret. Vi er imidlertid helt trygge ved, at sagen i Højesteret vil få samme resultat som i landsretten og ende med en stadfæstelse.”

- Chief executive partner Steen Rode