Danske Advokater nedsatte ved årsskiftet et nyt fagudvalg for hvidvask, som netop har valgt Bech-Bruuns videnpartner Lars Lindencrone Petersen som formand.

Som formand for Danske Advokaters nye fagudvalg for hvidvask skal Lars Lindencrone Petersen fremover være med til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. Området er velkendt for Lars, der er specialiseret i compliance, og i sit daglige virke som videnpartner i Bech-Bruun er ansvarlig for virksomhedens interne compliance og videnarbejde.

”Jeg er glad og beæret over, at fagudvalgets medlemmer har ønsket mig som formand. Hvidvask og finansiering af terrorisme er skadeligt for samfundet, og derfor er jeg glad for, at Danske Advokater med konstitueringen af udvalget har givet mig mulighed for at bidrage med min viden, så vi sammen kan hjælpe til at bekæmpe det,” siger Lars. 

Det nye fagudvalg er sammensat af repræsentanter fra ni advokatvirksomheder. Fremover skal de bidrage til bekæmpelsen af hvidvask ved at deltage i relevante fora og i lovgivningsprocessen og ved at holde en løbende dialog med myndigheder, herunder tilsynsmyndigheden, Advokatrådet, og øvrige interessenter, navnlig Finans Danmark. 

Derudover vil fagudvalget stille værktøjer til rådighed for medlemsvirksomhederne for at understøtte, at de kan holde et højt og ensartet niveau i efterlevelsen af de krav, som hvidvasklovgivningen stiller.

partner bech-bruun