Som led i regeringens netop offentliggjorte digitaliseringsstrategi, og med nye regelsæt på vej fra EU, vil de offentlige myndigheder i Danmark de kommende år stå over for en stor opgave for fortsat at sikre beskyttelse af borgernes oplysninger. For at imødekomme myndighedernes behov har Bech-Bruun samlet et team af specialister inden for databeskyttelse til dedikeret rådgivning af offentlige myndigheder.

Regeringen har netop offentliggjort sin digitaliseringsstrategi for perioden 2022-2026 med elementer, som rækker betydeligt længere frem. Digitaliseringen, der kun forøges det næste årti, vil medføre en stadig stigende risiko for kompromittering af borgernes oplysninger, fx cybertrusler eller uretmæssig videregivelse af oplysningerne.

Samtidig er EU’s institutioner i gang med at vedtage en lang række nye regelsæt, som supplerer GDPR. De vil i større eller mindre grad komme til at påvirke de offentlige myndigheders implementering og anvendelse af langt flere datadrevne services, som strategien lægger op til.

For at være på forkant med de kommende krav har Bech-Bruun oprettet et nyt team af dedikerede specialister med et særligt fokus på rådgivning af de offentlige myndigheder i Danmark, når de skal navigere i den digitale virkelighed.

”Der hersker ingen tvivl om, at regeringens nye digitaliseringsstrategi, sammen med EU’s nye regelsæt, vil afføde en kæmpe opgave for de danske myndigheder. De vil skulle sigte mod et helt nyt modenhedsniveau med fokus på alle regulatoriske krav i både anskaffelse, implementering, drift og ophør af nye digitale løsninger,” siger Bech-Bruun partner og specialist i databeskyttelse.

Tastatur_tæt

Balancen mellem digitalisering og databeskyttelse
Ifølge teamet skal de offentlige myndigheder i Danmark være i stand til at implementere et stigende antal digitale løsninger og samtidig sikre overholdelse af en stigende mængde regler, der vil række udover de allerede kendte regler fra den almindelige forvaltningsret eller GDPR:

”I takt med at der bliver stillet nye krav til vores klienter, er det kun et naturligt skridt for os i Bech-Bruun at følge med denne udvikling. Derfor har vi valgt at øge fokus på de offentlige myndigheder og den højt specialiserede rådgivning, som hænger sammen med myndighedernes opgave, når øget digitalisering skal balanceres med beskyttelse af borgernes personoplysninger.”

Blandt Nordens største
Bech-Bruun har gennem de sidste 10 år haft indgående fokus på det databeskyttelsesretlige område og opbygget et af nordens største teams, som i dag dækker alle aspekter af databeskyttelse. Det nyoprettede specialistteam består af:

Ræk allerede i dag ud til teamet ved behov for sparring vedrørende både eksisterende og kommende digitale projekter med behandling af personoplysninger.