Photo of Steen Rode Steen Rode Chief executive partner +4572273313

Bech-Bruun er i dag i Østre Landsret frifundet i en sag om erstatningsansvar anlagt af Skatteforvaltningen.

Steen Rode, Chief Executive Partner, udtaler:

“Vi er naturligvis meget tilfredse med frifindelsen. Kravet var grundløst, og sagen burde aldrig være blevet rejst. Det lægges med dommen fast, at Bech-Bruun-advokaten ikke har begået nogen fejl.”
 
Bech-Bruun har for nuværende ikke yderligere kommentarer.

bech-bruun logo