Photo of Steen Rode Steen Rode Chief executive partner +4572273313

Højesteret har i dag afsagt en principiel dom om advokaters konflikttjek, der får stor betydning for alle advokater.

Højesteret har i dag afsagt dom i en principiel sag om kravene til omfanget af danske advokaters konflikttjek. Sagen omhandlede spørgsmålet om en mulig interessekonflikt i forbindelse med en advokatundersøgelse, som Bech-Bruun foretog for Skatteministeriet i 2017. Sagen var af Bech-Bruun anket til Højesteret, som nu har afgjort, at der var tale om en interessekonflikt.

Chief executive partner Steen Rode udtaler i forbindelse med Højesterets afgørelse:

”Afgørelsen medfører en ny og skærpet norm for advokaters konflikttjek i Danmark. Det ligger fortsat fast, at de fire advokater intet kendte til rådgivningen af den tyske bank, og at ingen i Bech-Bruun vidste, at banken havde begået bedrageri. Alligevel må vi konstatere, at Højesteret er nået frem til, at vi skulle have undladt at påtage os advokatundersøgelsen for Skatteministeriet i 2017. Det er vi ærgerlige over, specielt fordi sagen helt kunne have været undgået, hvis staten havde delt sin viden om den tyske bank med os. Det har været vigtigt for os at få Højesterets principielle afgørelse, og vi vil nu nærlæse dommen og forholde os til de praktiske implikationer, som får stor betydning for advokatbranchen.”

Bech-Bruun har ikke yderligere kommentarer for nuværende. 

 
bech-bruun logo