Photo of Steen Rode Steen Rode Chief executive partner 72273313

Hos Bech-Bruun blev 2020 et år præget af stor uforudsigelighed, markante sving i aktivitetsniveauet og en årsafslutning i højt gear. Årets samlede resultat er dog tilfredsstillende og bedre end forventet for et år i COVID-19-pandemiens skygge.

Ved indgangen til 2020 var strategien og vækstplanerne for det nye år klar hos Bech-Bruun, hvor kursen var lagt mod yderligere digitale og internationale aktiviteter. 2020 skulle dog hurtigt vise sig at blive året, hvor de fleste planer og strategier måtte vige, og nye veje banes.

En ny virkelighed
Både forudsætningerne for at drive advokatvirksomhed og behovet for juridisk rådgivning hos danske og internationale klienter ændrede i løbet af foråret 2020 karakter på ganske kort tid.

Bech-Bruuns resultat for 2020 lander derfor også omsætningsmæssigt lavere end oprindeligt budgetteret ved årets begyndelse, men alligevel bedre end forventet set i lyset af den globale pandemi og den medfølgende uforudsigelighed for vores klienter.

I året, der er gået, har vi formået at levere en pæn omsætningsmæssig stigning, som især skal tilskrives den høje aktivitet, vi oplevede i årets sidste måneder. Selvom 2020 bød os på store udfordringer, lykkedes vi med at styre året godt i mål, og vi er derfor tilfredse med det samlede resultat,” siger Steen Rode, der er chief executive partner hos Bech-Bruun.

Bech-Bruuns omsætningsresultat for 2020 lyder i alt på 852,9 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 2,7 procent i forhold til året før. Væksten er især båret af en god udvikling inden for en række af vores rådgivningsområder og en høj aktivitet i årets sidste måneder. Og med den store usikkerhed, der prægede 2020, er årets resultatet tilfredsstillende.

Vi ser fremad
Efter et usædvanligt år i både forandringens og digitaliseringens tegn er vi hos Bech-Bruun godt rustet til et nyt år med høj aktivitet i både ind- og udland. Og den solide afslutning på 2020 tegner godt for fremtiden, fortæller Steen Rode:

Vi glæder os over at have lagt godt fra start med et højt aktivitetsniveau i de første måneder af 2021. Og med en begyndende genåbning af samfundet og en positiv afledt effekt forventer vi som minimum at kunne fortsætte den omsætningsmæssige vækst fra 2020.”

Den forventede vækst baseres på en fortsat positiv udvikling inden for alle vores juridiske specialer og særligt en forventning om væsentligt øget aktivitet inden for M&A. Dermed står 2021 igen i samarbejdets tegn for Bech-Bruun, og en række spændende projekter venter forude.

Bech-Bruuns årsberetning for 2020 kan læses her.