Photo of Thomas Gjøl-Trønning Thomas Gjøl-Trønning Partner 72273401

Da en vennegruppe blev bekendte med, at der for forskere er et stort arbejde forbundet med at trække billeddata ud fra hospitalsvæsenet, opstod idéen om at overskueliggøre dataudtrækningen med en ny søgemaskinefunktion. Idéen blev til virksomheden Teal Medical, der siden 2020 har fået juridisk rådgivning – særligt inden for regler om sundhedsdata – gennem BB Impact.

I de senere år er mængden af billeddata fra hospitalsvæsenet, såsom røntgen-, MR- og CT-billeder, steget hurtigere end antallet af radiologer, der analyserer billederne. Derfor arbejder mange forskere med at udvikle kunstig intelligens, som kan hjælpe radiologerne. Det har resulteret i et behov for automatisk indsamling af billeder, så forskere ikke skal bruge unødvendig tid og ressourcer på at få adgang til de store datasæt, der skal danne grundlag for deres forskningsarbejde.

Det er et behov, som for en gruppe af venner blev til en konkret forretningsidé og sidenhen stiftelsen af deres virksomhed Teal Medical, som de i dag alle er medejere af. Vennegruppen, der nu også kan kalde sig selv for iværksættere, er en sammensætning af programmører, ingeniører og økonomer. Sammen har de opfundet og udviklet søgemaskinen Teal Engine, der automatisk trækker data ud fra hospitalsvæsenet og gør søgningen efter data lettilgængelig med overholdelse af alle gældende lovkrav:

”Hospitalernes it-systemer er designet til behandling af én patient ad gangen – ikke til dataudtræk til store forskningsprojekter. Teal Engine hjælper med den tekniske udfordring i at hive data ud samtidig med, at vi har bygget et softwaresystem, der overholder alle kravene inden for logning, anonymisering og kryptering,” siger Kasper Marstal, der er CEO i Teal Medical.

En løsning til alle verdens hospitaler
Teal Medical, der sidenhen har fået yderligere en ejer og to studentermedhjælpere knyttet til, fokuserer i første omgang udelukkende på billeddata:

”Da medicinske billeder er styret af en international standard, er Teal Engine en løsning, vi kan tilbyde til hospitalsvæsenet i hele verden til gavn for forskerne og deres arbejde, så de kan navigere mellem og udvælge den relevante data. På sigt er det ambitionen, at vi kan tilbyde en lignende løsning med patientjournaler, ” siger Kasper og fortsætter med at fortælle om virksomhedens planer for fremtiden:

”Udover at gøre det nemmere for forskere at arbejde med sundhedsdata på en forsvarlig måde, er det ønsket fortsat at opretholde dét at være en god arbejdsplads med fede projekter og rare mennesker. Det er enormt vigtigt for os, at virksomheden spiller både internt og eksternt, som også hænger sammen med FN’s 8. verdensmål om at sikre en anstændig arbejdsplads.”

Eksperthjælp til sundhedsdata
I alt lever Teal Medical op til tre af FN’s 17 verdensmål. Udover nummer 8 sørger de for at fremme innovation og sikre sundhed til alle, som dermed også får dem til at leve op til henholdsvis mål nummer 9 og 3. For at være sikker på korrekt håndtering af sundhedsdata valgte virksomheden at søge om at blive en del af BB Impact:

”Selvom man kan komme langt med at læse selv, nåede vi til et punkt, hvor vi fik behov for eksperter inden for regler om sundhedsdata, som kan være meget komplekse. Meget af vores tid går med at snakke med jurister fra hospitalsvæsenet, hvor det har været en stor styrke at have eksperter til rådighed, så vi på tværs af faggrupper snakker bedst sammen,” siger Kasper.

Ifølge Kasper opnår de som virksomhed juridisk rygdækning gennem BB Impact, der også er en fordel i salgsprocessen:

”Med rådgivningen bliver vi bevidste om, hvad vores produkt skal kunne og hvordan det overholder lovgivningen. Det styrker os i salgsprocessen, når vi skal sælge programmet ind til hospitalets jurister,” siger Kasper om samarbejdet, som de i virksomheden har tænkt sig at fortsætte med:

”Vi har valgt at fortsætte samarbejdet, som har været helt vildt godt. Ikke mindst fordi, vi har oplevet en oprigtig interesse fra de advokater, som rådgiver os. Det er vigtigt.”

Læs mere om Teal Medical her.

Hvis din startup-virksomhed ønsker at ansøge om et BB Impact-samarbejde med Bech-Bruun, hører vi meget gerne fra dig. Du kan læse mere om programmet samt sende en ansøgning her.

Hvad er BB Impact?
BB Impact er Bech-Bruuns samarbejdsprogram, hvis formål er støtte op om FN's 17 verdensmål via fokuserede samarbejder med nytænkende og innovative startups, der arbejder for en bæredygtig fremtid. Et BB Impact-partnerskab omfatter blandt andet 50 timers juridisk rådgivning og efterfølgende rådgivning til en reduceret pris.

Læs mere om BB Impact her og kontakt gerne programansvarlig og partner Thomas Gjøl-Trønning, hvis du ønsker at høre mere om programmet.