Det er en moderne og ambitiøs bestyrelsesformand med blik for både strategi og forretningsudvikling, der har sat sig for bordenden hos Bech-Bruun. Her vil hun styrke virksomhedens fokus på ledelse, prioritere den enkelte medarbejders udvikling og samtidig stille skarpt på de stærke relationer og samarbejde med Bech-Bruuns klienter, der skal være med til at skille Bech-Bruun ud fra mængden både nu og i fremtiden.

46-årige Anne Buhl Bjelke har været hos Bech-Bruun i mere end 20 år og har med egne ord altid ’sigtet efter toppen’. Selvom både advokatbranchen og Bech-Bruun har forandret sig meget på de 20 år, Anne har været med, har hun haft modet til at skabe sin egen vej og aldrig stillet sig tilfreds med status quo. Og netop den konstante forandring er et vilkår, som hun i høj grad trives med:

”Jeg har altid været drevet af lysten til at prøve noget nyt, udvikle mig og blive dygtigere. Vi befinder os i en virkelighed, der hele tiden er under forandring. Det skal vi omfavne, og det er med til at drive mig fremad og udvide min horisont. Jeg kan godt lide at udfordre den måde, vi gør tingene på, og se om vi kan gøre det endnu bedre – og smartere.” siger Anne, der oprindeligt kom til virksomheden som ung stud.jur.

Annes juridiske speciale er forsikringsret og konfliktløsning, hvor hun fører sager for både danske og internationale virksomheder, ligesom hun har møderet for Højesteret. Forud for valget til posten som bestyrelsesformand har Anne siddet i Bech-Bruuns bestyrelse siden foråret 2020.

Stærkt værdifællesskab
For den nye bestyrelsesformand er vejen frem klar: Med Bech-Bruun-modellen som solidt fundament og det stærke værdifællesskab denne repræsenterer, skal virksomheden også i fremtiden arbejde målrettet med at professionalisere den juridiske rådgivning.

”Vi skal kunne forstå vores klienters virkelighed, så vores rådgivning altid er relevant for dem. Vi skal kende dem, have indsigt i deres forretning og vide, hvad der er på spil for dem. Og det gør vi bedst ved at sikre, at vi til hver en tid har de dygtigste medarbejdere med præcis de forretningsmæssige kompetencer, der skal til. ” forklarer Anne om sin vision for fremtidens Bech-Bruun.

Bech-Bruun-modellen er en adfærdsmodel baseret på fuldstændig ligedeling, som gør op med tidligere tiders intern konkurrence. Det giver både en grundlæggende gensidig respekt og et helt unikt rum for samarbejde på tværs af kompetencer, som er til stor fordel for til klienterne.

Spot på talentudvikling
Når Anne fremover skal være med til at sætte kursen for Bech-Bruuns fortsatte succes, er der ét fokuspunkt, som skiller sig særligt ud. Det er de mere end 500 kolleger i Bech-Bruun, som hun anser for at være virksomhedens største aktiv. 

Det indebærer både en styrket ledelsesindsats og et skærpet fokus på tidlig talentudvikling og individuel kompetenceudvikling, forklarer hun:

”De dygtige, engagerede og højt kvalificerede mennesker, jeg går på arbejde sammen med hver dag gør hele forskellen for vores forretning. Deres personlige og professionelle udvikling skal vi prioritere højt, ligesom vi skal blive endnu bedre til at spotte nye talenter og italesætte den enkeltes ambitioner og karrierevej uanset køn.” 

En karriere i Bech-Bruun står i disse år højt på ønskelisten hos danske jurastuderende. Det viser den årlige survey blandt advokatbranchens kommende talenter foretaget af employer branding-virksomheden Universum

”Vi skal tro på os selv”
Og hvordan lykkes man så med at gøre karriere i advokatbranchen og træffe de rigtige valg undervejs? Anne giver et indblik i sin egen opskrift på succes:

”Jeg tror på, at vi er nødt til at tage nogle chancer her i livet, kaste os ud i nye projekter og tro på os selv undervejs. Og så gælder det i høj grad om at have sine værdier og prioriteter på plads, så man er klar til at gribe de muligheder, der byder sig. Det gælder især, når vi skal træffe karrierevalg.” siger den nye bestyrelsesformand, som har været partner i Bech-Bruun siden 2011.