Photo of Thomas Gjøl-Trønning Thomas Gjøl-Trønning Partner 72273401

Med et bæredygtigt ønske om at udnytte måden hvorpå vedvarende energi kan gøre en forskel for klimaet, blev startup-virksomheden Reel til. Reel er partner i samarbejdsprogrammet BB Impact, hvor Bech-Bruun bistår virksomheden med juridisk rådgivning og udarbejdelse af komplekse energiaftaler.

I 2019 opstod der en frustration hos miljøingeniøren Jon Sigvert baseret på, hvordan grøn energi handles og krediteres til forbrugere i dag. Ifølge stifteren gjorde de eksisterende grønne elprodukter ikke en stor nok forskel i forhold til omstillingen til vedvarende energi og til løsningen af verdens klimaproblemer. Denne frustration blev startskuddet til stiftelsen af fintech-virksomheden Reel, der blev stiftet i 2020 som en del af DTU’s innovationsmiljø. I dag er virksomheden vokset til to co-founders og består af i alt seks medarbejdere.

Ifølge medstifter Jon Sigvert er det et stort problem, at kun de absolut største virksomheder i Danmark har mulighed for at indgå elhandelsaftaler, der sikrer tilførsel af ny grøn energi til markedet. Reel har derfor udviklet en softwareløsning, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at købe miljøvenlig strøm via juridiske energiaftaler – også kaldet Power Purchase Agreements (PPA) – der sikrer energiproducenter adgang til finansiering af nye vedvarende energianlæg. Indtil nu har det kun været muligt for de allerstørste virksomheder at indgå disse komplekse energiaftaler og dermed aktivt tilføre ny vedvarende energi til samfundet. Ifølge medstifter Jon Sigvert er det et problem, som de i Reel er med til at løse:

”Manglen på PPA-egnede forbrugere udgør en flaskehals for energiproducenterne, der anvender PPA-aftaler som et centralt element i finansieringsmekanismen i forbindelse med realiseringen af nye vedvarende energi projekter. Samtidig ser vi, at flere og flere forbrugere efterspørger reel grøn strøm, der ikke udelukkende er baseret på certifikater, men i stedet introducerer ny grøn strøm direkte til markedet. Vores løsning får de to ender til at mødes.”

Strøm der gør en forskel
Reel forventer at lancere deres løsning i midten af 2021 og vil med sine energiaftaler udgøre et helt signifikant bidrag til løsningen af Danmarks klimamål. Dog er det på sigt ambitionen at sigte bredere. Helt konkret kigger de mod resten af Europa og Nordamerika. Ved at udbrede virksomhedens produkt til markeder uden for Danmarks grænser vil det, ifølge Jon Sigvert, bidrage positivt og skabe endnu større resultater på klimafronten.

”Det er hele fundamentet for vores virksomhed at kunne gøre en reel forskel for omstillingen til vedvarende energi i både ind- og udland, så effekten bliver størst,” siger Jon Sigvert.

Allerede i dag hjælper Reel dog med at løse særligt to af FN’s verdensmål ved at udnytte den strøm, som gør en målbar forskel for miljøet og hjælpe den bæredygtig udvikling på vej. Det gælder blandt andet FN’s verdensmål nummer 7, der handler om at sikre, at alle har adgang til bæredygtig energi, og FN’s verdensmål nummer 13, der handler om at løse verdens klimaudfordringer.

Det juridiske felt er helt centralt
Da Reels produkt bygger på indgåelse af PPA-aftaler mellem vedvarende energiproducenter og små samt mellemstore virksomheder, spiller juraen en central rolle hos virksomheden. Det juridiske felt er med andre ord afgørende for, at virksomheden kan lykkedes med at få skabt de rigtige aftaler, der matcher de små og mellemstore virksomheders behov, så de kan være med til at bidrage til finansieringen af vedvarende energi.

Dog er udfordringen at formidle og forhandle disse komplekse energiaftaler til virksomhederne, og netop her spiller partnerskabet i BB Impact en helt særlig rolle:

”Der er kun få specialister inden for området, og derfor var det en genial mulighed at få Bech-Bruun til at hjælpe med at udarbejde kontrakterne og få virksomheden ud på markedet.  Det er således helt afgørende for vores succes at have Bech-Bruun med på holdet,” siger Jon Sigvert.

Udover den løbende udarbejdelse af og rådgivning omkring PPA-aftalerne har Bech-Bruun, som led i BB Impact-samarbejdsprogrammet, også assisteret Reel med juridisk bistand i form af blandt andet udarbejdelse af ejeraftale og direktørkontrakter.

Læs mere om Reel her.

Hvis din startup-virksomhed ønsker at ansøge om et BB Impact-samarbejde med Bech-Bruun, hører vi meget gerne fra dig. Du kan læse mere om programmet samt sende en ansøgning her.

Hvad er BB Impact?
BB Impact er Bech-Bruuns samarbejdsprogram, hvis formål er støtte op om FN's 17 verdensmål via fokuserede samarbejder med nytænkende og innovative startups, der arbejder for en bæredygtig fremtid. Et BB Impact-partnerskab omfatter blandt andet 50 timers juridisk rådgivning og efterfølgende rådgivning til en reduceret pris. 

Læs mere om BB Impact her og kontakt gerne programansvarlig og partner Thomas Gjøl-Trønning, hvis du ønsker at høre mere om programmet.