Photo of Thomas Gjøl-Trønning Thomas Gjøl-Trønning Partner 72273401

Ønsket om at gøre en reel forskel i verden kombineret med egne IoT-kundskaber blev i 2017 startskuddet til startupvirksomheden SoilSense. Med intelligent software er virksomheden i stand til at måle og analysere på vand i landbruget, så de begrænsede vandressourcer kan bruges mest effektivt. Siden 2020 har de modtaget juridisk rådgivning gennem BB Impact.

Tag kortere bade. Sluk for vandet, når du børster tænder. Og erstat vandslangen med en vandkande, når blomster og buske skal vandes i haven. Vi er formentlig alle bekendte med og bevidste om den globale vandkrise, hvor alle små justeringer i hverdagen er skridt i den rigtige retning. Men da vanding af afgrøder står for mere end 70 procent af al forbrug af vand på verdensplan, er det især her, at en mere effektiv tilgang til brugen af vand kan gøre den helt store, mærkbare forskel.

I hvert fald hvis man spørger Jesper Alkestrup, der er én blandt i alt fire ejere og stiftere af startupvirksomheden SoilSense:

”Klimadagsordenen kommer tit til udelukkende at handle om vores CO2-aftryk. Men vi står også overfor en vandkrise, som betyder, at vi allerede i 2030 står til at mangle 40 procent vand på verdensplan, hvis vi fortsætter som nu, hvor kernen til problematikken skal findes i landbruget. Heri er løsningen på de udfordringer, vi står overfor.”

Farvel til analysehatten
Den viden blev afsæt til idéen og udviklingen af et sensorsystem og dermed etableringen af SoilSense – sammen med ture til Zimbabwe, Peru og Kenya for i første omgang at blive klogere på landmændenes udfordringer de steder, hvor ressourcerne er mere knappe og behovet mere akut end i Danmark.

”Vi fandt ud af, at den største barriere for landmændene ligger i, at de i forvejen har nok at se til. Det bliver undervurderet, at landmændene ikke også skal have analysehatten på i løbet af deres arbejdsdag. Derfor består vores datadrevne sensorsystem af intelligent software, der automatisk giver landmanden besked, når afgrøderne er vandet for meget,” siger Jesper.

Med sensorsystemet undgår landmændene at bruge tid og energi på at analysere på data. Og det er et system, der vinder indpas i både ind- og udland af flere årsager:

”Det var faktisk kun corona, der gjorde, at vi endte tilbage i Danmark. Selvom vand ikke på samme måde er en mangelvare herhjemme, har vi nogle fremadsynede landmænd, som gerne vil effektivisere brugen af vand. Derudover sikrer de sig en bedre kvalitet af deres afgrøder, da de ved det rette vandforbrug undgår at miste næringsstoffer.”

Hjælp til fundamentet
Udover at være en hjælp i hverdagen for landmændene, har SoilSense også formået at sætte liv til en virksomhed, der lever op til to af FN’s verdensmål. Det gælder mål nummer 2 om at sætte en stopper for sult ved at fremme et bæredygtigt landbrug samt mål nummer 6 om rent vand til alle, som de hjælper til med ved at mindske vandforbruget.

Dermed lever de op til kriterierne for at kunne søge om at blive en del af BB Impact, som de gjorde tilbage i 2020:

”For os har det handlet om at få lagt det fundament, der skal til for at blive den store virksomhed, vi drømmer om at blive. Hvis vores strukturer og aftaler med fx investorer ikke er optimale fra starten af, kan det potentielt komme i vejen for at vi kan vækste senere hen. For at få styr på den del, valgte vi at søge om at blive en del af BB Impact,” siger Jesper og fortsætter:

”Det har været en stor hjælp at kunne trække så meget på juridisk ekspertise fra Bech-Bruun gennem det her svære mellemstadie, som vi befinder os i netop nu med opstart af nye kunder og interesserede investorer. Vi har oplevet rigtig god og hurtig responstid og en forståelse af, hvad det vil sige at være startupvirksomhed,” siger Jesper.

Læs mere om SoilSense her.

Hvis din startup-virksomhed ønsker at ansøge om et BB Impact-samarbejde med Bech-Bruun, hører vi meget gerne fra dig. Du kan læse mere om programmet samt sende en ansøgning her.

Hvad er BB Impact?
BB Impact er Bech-Bruuns samarbejdsprogram, hvis formål er støtte op om FN's 17 verdensmål via fokuserede samarbejder med nytænkende og innovative startups, der arbejder for en bæredygtig fremtid. Et BB Impact-partnerskab omfatter blandt andet 50 timers juridisk rådgivning og efterfølgende rådgivning til en reduceret pris.

Læs mere om BB Impact her og kontakt gerne programansvarlig og partner Thomas Gjøl-Trønning, hvis du ønsker at høre mere om programmet.