Photo of Torsten Torpe Torsten Torpe Head of Legal Tech Innovation 72273987

Nye spillere på markedet for juridisk rådgivning har for længst gjort deres indtog – også i Danmark. Tendenserne har i Bech-Bruun været en kærkommen lejlighed til at kigge indad og vurdere, hvordan virksomheden etablerer sig bedst muligt for at følge med den hastige udvikling i branchen.

Den digitale agenda er ikke ny i Bech-Bruun. Ifølge chef for Legal Tech Innovation i Bech-Bruun, Torsten Torpe, er digitalisering af juridiske processer en helt naturlig del af udviklingen i advokatbranchen og har været det længe:

’’Inden vi etablerede en selvstændig afdeling for Legal Tech Innovation, var jeg en del af vores M&A-afdeling. Her arbejdede vi med at få kunstig intelligens og dokumentautomatisering til at effektivisere vores processer. Vi blev hurtigt klar over, at mange af de digitale værktøjer, der gjorde vores sagsbehandling mere effektiv, i lige så høj grad kunne være til gavn for vores klienter.’’

Særskilt afdeling med bred faglighed
"Vi har en intention om at være landets mest innovative advokatvirksomhed. Det betyder, at vi skal være skarpe på digitalisering. For det er den vej branchen udvikler sig. Derfor har det været et vigtigt skridt for os at etablere en særskilt afdeling for netop legaltech, hvor vi kan fokusere på at gøre vores egne arbejdsgange mere effektive og samtidig skabe værdi for vores klienter med digitale løsninger, ” fortæller Torsten Torpe.

Men hvordan kommer man videre fra intentionen om at være innovativ til rent faktisk at skabe resultater og have en indflydelse på udviklingen? En del af det arbejde består indledningsvist i at sammensætte den rigtige gruppe af medarbejdere.

’’Udover vores juridiske kompetencer, har det været vigtigt at få nogle andre kompetencer med i afdelingen. Det giver os nemlig mulighed for at se os selv lidt udefra. Samtidig har det været vigtigt, at medarbejderne også har en forståelse for, hvordan advokatvirksomheder fungerer. Derfor består vores afdeling af medarbejdere, der primært har en kommerciel baggrund. Den brede sammensætning gør os skarpe på både jura, projektledelse og forretningsudvikling,’’ siger Torsten Torpe. 

Fra idé til værktøj
Blikket er særligt vendt mod USA og England, hvor udviklingen de seneste år er gået stærkt. Blandt afgørende faktorer for denne udvikling er bevidstheden om, at digitale værktøjer ikke kan stå alene.

Et perspektiv, man også er bevidst om i Bech-Bruun, hvor man ved Bech-Bruun-modellen har sat nogle utraditionelle rammer op for, hvordan overskudsdelingen sker. I praksis betyder det, at virksomheden arbejder sammen som helhed til gavn for de klienter, som Bech-Bruun rådgiver. Ifølge Torsten Torpe skaber det gunstigere rammer for, hvordan innovation kan ske mere effektivt internt i virksomheden:

’’Modellen om ligedeling af overskuddet i Bech-Bruun betyder, at det er nemmere at samarbejde på tværs af virksomheden om vores udviklingsprojekter. Vores partnere og jurister kan bedre afsætte tid til at bidrage til initiativerne. Og det betyder, at vores partnere og jurister, på lidt utraditionel vis, har mulighed for at skabe værdi på en anden måde, end man er vant til i branchen. På den måde innoverer vi både i bunden og i toppen i Bech-Bruun. Det er ret unikt,’’ siger Torsten Torpe og fortsætter:

’’De produkter, vi lancerer, skal være i klar overensstemmelse med et behov fra klienterne. Det forudsætter et indgående samarbejde i udviklingsfasen med vores klienter, hvor vi ikke nødvendigvis sidder med alle svarene, men i høj grad er afhængige er deres input. Det er lidt specielt og nyt for os, fordi man jo almindeligvis forventer, at advokatvirksomheden sidder med alle svarene.’’

Organisatorisk omfavnelse af digitaliseringen
’’Ved vores egen implementering af fx AI, digital contract management og automatiserede juridiske dokumenter, har vi erfaret, hvor vigtigt det også er at have styr på, hvordan man rent organisatorisk omfavner digitalisering. Vi er selv en stor organisation, og jeg tror, at vi har de samme udfordringer som andre store virksomheder, der arbejder med digital omstilling. Udover at være arnested for digitale juridiske løsninger, kan vi derfor også sparre  med vores klienter om de dele af digitaliseringen, som kan være svære rent organisatorisk. Vi ved, hvor vigtig denne del er for at lykkes.’’

I Bech-Bruun forudser man på den korte bane, at man vil se flere nye produkter og services inden for compliance. Det er også et af fokusområderne for afdelingen for Legal Tech Innovation.

’’Vores fordel er, at vi har en hel organisation til at identificere, hvor vi kan bruge teknologi til at samle op på forskellige behov hos klienterne og levere en samlet løsning. Kontraktstyring og compliance er tidskrævende, men vigtige opgaver. Det er blandt andet et område, hvor vi har identificeret et behov hos vores klienter, som vi mener, kan løses effektivt med brug af teknologi. Det er også et område, hvor vi kan koble vores juridiske kompetencer sammen med vores digitale. Det giver os mulighed for at bruge vores ressourcer på en hensigtsmæssig måde.’’

Løbende opdatering gennem ny serie af nyhedsbreve
Via nyhedsbrevet Legaltech INSIGHTS vil der løbende blive delt de nyeste informationer og nyheder inden for det digitale felt. Ifølge Torsten Torpe vil afdelingen sørge for at give et nuanceret indblik i, hvad legaltech er for en størrelse:

’’For et år siden etablerede Bech-Bruun sit eget softwareudviklingsselskab  ’.legal’, der er ejet af partnerne i Bech-Bruun. Muskelkræfterne i .legal betyder, at vi i tæt samspil med selskabet kan bringe liv til de idéer, vi skaber. I næste udgave vil vi fortælle om, hvordan .legal konkret gør en stor forskel for os og vores klienter i vores bestræbelser på at være førende inden for digitale juridiske produkter,” siger Torsten Torpe.

Tilmeld dig vores nye nyhedsbrev Legaltech INSIGHTS, hvis du vil holdes opdateret på området.