Photo of Steen Rode Steen Rode Chief executive partner 72273313

Østre Landsret har i dag afsagt dom i ”interessekonfliktsagerne”, som Bech-Bruun og fire Bech-Bruun-advokater havde anlagt imod Advokatnævnet og Skatteministeriet.

Bech-Bruun og de fire advokater havde påstået ophævelse af Advokatnævnets kendelse om, at de fire advokater havde befundet sig i en interessekonflikt, da de udførte en advokatundersøgelse for Skatteministeriet, og at Bech-Bruun derfor ikke havde krav på det aftalte honorar for redegørelsen.

Østre Landsret fulgte ikke vores påstande, men tiltrådte det resultat, som Advokatnævnets flertal var nået til.

Steen Rode, chief executive partner, udtaler i den forbindelse:

”Vi er uenige i og overraskede over landsrettens dom i de sager, vi havde anlagt. Det er fortsat vores klare vurdering, at der ikke var en interessekonflikt for de fire Bech-Bruun-advokater i forbindelse med deres udarbejdelse af redegørelsen til Skatteministeriet om refusion af udbytteskat. Derfor anker vi til Højesteret.

Dommen fastlægger en skærpet norm for advokaters undersøgelsespligt ved fastlæggelse af eventuelle interessekonflikter. Dommen indebærer – hvis den står ved magt - hermed en principiel nyskabelse af praksis i relation til advokaters interessekonflikter. En ændring af så stor principiel betydning bør afprøves ved Højesteret.

Landsretten fastslår i øvrigt i dommen, at der ikke er grundlag for at betvivle kvaliteten af den redegørelse, som de fire Bech-Bruun-advokater havde udført for Skatteministeriet.

Vi fastholder derfor, at Advokatnævnets bøder til de involverede advokater er uberettigede, og at Bech-Bruun har krav på det aftalte honorar for redegørelsen. Det bliver nu op til Højesteret at træffe en endelig afgørelse.”