Photo of Claus Berg Claus Berg Partner 72273525

Partner Claus Berg, som er specialist i entreprise- og udbudsret, har netop udgivet bogen ”Teknisk rådgivning – ABR 18”, der indeholder den nyeste generation af standardvilkår for arkitekt- og ingeniørrådgivning i bygge- og anlægssektoren.

”Teknisk rådgivning – ABR 18” er netop udkommet med de almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand i bygge- og anlægssektoren. Bogen indeholder de seneste standardvilkår, som gælder for en bygherres aftaler med arkitekter, ingeniører og andre tekniske rådgivere. 

ABR 18 er en opdatering og radikal omskrivning af dens forgænger, ABR 89. Læseren opdateres derfor på nye vilkår og bestemmelser, der siden ikrafttrædelsen den 1. januar 2019 har dannet juridisk grundlag for de fleste aftaler om teknisk rådgivning og bistand. ABR 18 indeholder bl.a. en ny regulering af aftaleindgåelse, krav til rådgiverydelsen, digital projektering (BIM), håndtering af ændringer, herunder tids- og økonomistyring, ophavsret til projektmateriale, rådgiveransvar ved mangelfuld og forsinket rådgivning, herunder nye regler om konventionalbod for projektmangler, ansvarsbegrænsninger, udskydelse og afbestilling, ophævelse og tvisteløsning.  

Forfatteren bag bogen er partner Claus Berg, der har mere end 30 års erfaring inden for området og har opnået en position som en af de foretrukne advokater i bygge- og anlægssektoren. 

Bogen indeholder den hidtil mest omfattende behandling af juraen bag teknisk rådgivning i den danske juridiske litteratur. Ved gennemgangen af de i alt 63 paragraffer i ABR 18 er der betydeligt fokus på snitfladerne til de tekniske ydelsesbeskrivelser og udbudsretlige rammer for teknisk rådgivning samt ikke mindst en detaljeret analyse af den omfattende rets- og voldgiftspraksis om rådgiveransvar mv.

Bogen er publiceret af Djøf Forlag og henvender sig til advokater, jurister og dommere. Men bogen er ligeledes relevant for alle dem, der beskæftiger sig med eller har en interesse for området, b.la. arkitekter, ingeniører, entreprenører, professionelle bygherre og offentlige myndigheder.

Bogen kan findes her.