Photo of Christian Ejvin Andersen Christian Ejvin Andersen Adm. direktør 72273434

Det er en stor fornøjelse at kunne meddele, at senioradvokater Louise Heilberg, Pernille Skovgaard Møller og Peter Lind Nielsen pr. 1. januar 2022 udnævnes til managing associates i Bech-Bruun.

De tre nye managing associates er alle kendte ansigter i Bech-Bruun. Med en stor arbejdsindsats og en stærk faglighed har de gennem årene været store drivkræfter inden for hvert deres fagområde. Nu skifter de deres titel som senioradvokater ud med titlen som managing associates og slutter sig dermed til Bech-Bruuns syv andre managing associates. 

”Med udnævnelsen af tre så stærke managing associates sikrer vi et endnu højere niveau af ledelse, talentudvikling og solidt samarbejde i vores juridiske afdelinger. De er alle tre dedikerede advokater med et meget højt fagligt niveau,” siger administrerende direktør Christian Ejvin Andersen

Med titlen som managing associate skal Louise Heilberg, Pernille Skovgaard Møller og Peter Lind Nielsen fremover være med til at løfte ledelsesindsatsen og varetage den overordnede, interne projektstyring og ledelse af større opgaver. 

De tre nye managing associates
Louise Heilberg er specialist i infrastruktur og offentlig ret. Hun rådgiver bl.a. om vejlovgivning og de nyeste infrastrukturtendenser, herunder selvkørende biler, løbehjul, elbiler og el-ladestandere. Louise har 20 års erfaring på området og har været hovedskribent på den kommenterede vejlov. 

Pernille Skovgaard Møller er specialiseret inden for konkurrence-, udbuds-, og statsstøtteret. Hun har betydelig erfaring med gennemførelse af konkurrenceretlige compliance-programmer og leniency-processer og har særlig ekspertise inden for tvister, der udspringer af overtrædelser af konkurrencereglerne, og strafferetlig forfølgelse af konkurrencelovsovertrædelser.

Peter Lind Nielsen er specialist i it-ret og certificeret IT-advokat. Han har i knap 25 år beskæftiget sig med alle typer af teknologi-kontrakter, ligesom han rådgiver om de juridiske aspekter ved køb, udvikling og anvendelse af ny teknologi som bl.a. robotter og AI. Peter er desuden ansvarlig for Bech-Bruuns IT Contract Manager uddannelse.

Bech-Bruun tilbyder managing associate-rollen til erfarne advokater med ekstraordinær høj faglighed og særlig tung ekspertise.