Bech-Bruun ligger helt i top, når det gælder antal sager ført i Højesteret. Men hvad betyder det reelt for en advokat at føre en sag for højeste instans?

”Det er den ultimative opgave for en advokat at procedere sin klients sag for den ypperste juridiske, saglige kompetence.”

Sådan lyder det fra advokat og partner Jes Anker Mikkelsen, der til daglig arbejder i Bech-Bruuns konfliktløsningsafdeling og desuden er en af Danmarks mest anerkendte advokater inden for internationale retsforhold. Jes er specialist i sø-, transport- og forsikringsret og har de seneste fem år ført hele syv Højesteretssager, heriblandt den nylige sag mod Domstolsstyrelsen vedrørende spørgsmålet om erstatningsansvar for lang sagsbehandlingstid i forbindelse med indførelse af det digitale tinglysningssystem.

Og Jes er ikke alene. Over 20 advokater i Bech-Bruun har på tværs af juridiske områder i løbet af de seneste fem år ført én eller flere sager for Højesteret. Mere end 50 sager er det blevet til i perioden, og det bringer Bech-Bruun helt i top, når det handler om sagsførelse for højeste instans. 

Det er garvede advokater som partner Michael Serring, der er specialist i konkurs og rekonstruktion, og partner Anne Buhl Bjelke, der har speciale i forsikringsret, som trækker godt op i sagsstatistikken, men også advokater med mindre end 20 års anciennitet har bidraget til det høje antal.

”Det er noget helt særligt at føre en sag i Højesteret, og det kræver en særdeles god juridisk metode, stor erfaring med proces og ikke mindst et stærkt team. Det har vi i Bech-Bruun. Selvom ikke alle har mange års erfaring med at procedere for Højesteret bidrager alle til samarbejdet om sagerne, og det skaber i sidste ende værdi for vores klienter,” fortæller Anne Buhl Bjelke.

Partnere har ikke monopol på at møde i Højesteret
Bech-Bruun har fokus på at sikre, at senioradvokater med stor erfaring i at føre retssager opnår møderet for Højesteret, så Bech-Bruuns ekspertise i retssagsførelse kan videreudvikles og optimeres. Et godt eksempel er senioradvokat Rune Richelsen, der sidste år opnåede møderet for Højesteret.

”Det har været en god følelse som advokat at få møderet for Højesteret, idet jeg dermed selv kan føre sagerne til ende i det danske retssystem. Dernæst giver det også en vis form for anerkendelse blandt kollegaer, modparter og klienter at opnå møderetten, idet det signalerer erfaring i retssagsbehandling og en faglig ballast. Så det har kun været positivt at opnå møderetten for Højesteret," fortæller Rune Richelsen, der er specialiseret inden for konkurs og rekonstruktion.

75 advokater i Bech-Bruun har opnået møderet for Højesteret og landsret.

I de seneste ratings fra Legal 500 er Bech-Bruuns konfliktløsningsafdeling rangeret i Tier 1 i hele tre kategorier: Transport, Insurance og Dispute Resolution, ligesom flere advokater har udmærket sig individuelt.