Photo of Jacob Schall Holberg Jacob Schall Holberg Partner 72273320

Jacob Schall Holberg har overtaget ansvaret for miljø- og planområdet i Bech-Bruuns afdeling for Offentlig Virksomhed. Han er fremover ansvarlig for Bech-Bruuns miljøretlige område for offentlige myndigheder og offentlige virksomheder samt miljøretlig due diligence.

Miljø- og planteamet består af en bred vifte af medarbejdere, der håndterer rådgivning indenfor alle aspekter af miljø- og planområdet. Der er i afdelingen for Offentlig Virksomhed ikke færre end 15 medarbejdere, der tilsammen dækker ethvert spørgsmål indenfor det miljø- og planretlige område.  

Jacob har indgående erfaring i førelse af retssager og håndtering af tvister, og har indenfor miljø- og planområdet ført mange retssager for by- lands- og Højesteret. På det internationale miljøområde har Jacob bl.a. bistået Nordisk Råd som medforfatter til en rapport om restriktioner vedrørende eksport af brugt elektronisk udstyr (EEE) og om forhold vedrørende Aarhus-konventionen og konventionens kontrolkomite i Geneve. Jacob har også ansvaret for området for offentligretlig konfliktløsning i afdelingen.

Miljø- og planteamet glæder sig til at bistå jer. 

Kontakt Jacob Schall Holberg på 72 27 33 20, 25 26 33 20 eller jsh@bechbruun.com

Partnerne i Bech-Bruuns afdeling for Offentlig Virksomhed er: