Udtalelse fra bestyrelsesformand Simon Evers Hjelmborg.

(Opdateret 21. april 2020)

Vi kan bekræfte, at vi i dag har modtaget et betalingskrav fra Kammeradvokaten på vegne af Skattestyrelsen på baggrund af vores rådgivning af den tyske bank, North Channel Bank. Dette tager vi klart afstand fra, og vi undrer os meget over, at Kammeradvokaten kan mene, at der er grundlag herfor.

Se video med Bech-Bruuns bestyrelsesformand Simon Evers Hjelmborg

Det er indlysende, at ingen advokat i Bech-Bruun ville afgive opinions til en bank (eller i det hele taget rådgive nogen klient), hvis der blot havde været den mindste mistanke om, at banken (eller klienten) ville gøre sig skyldig i bedrageri med fiktive udbytter og fiktive aktier. 
 
Den tyske bank, North Channel Bank, har i 2019 da også erklæret sig skyldig i på disse helt afgørende punkter at gøre noget andet, end det banken i 2014 oplyste vores advokater om og bad vores advokater om at vurdere. Hvilket er ret nemt at faktatjekke. Vores rådgivning af den tyske bank kunne ikke anvendes til bedrageri. Mindretallet (uden modsigelse fra flertallet) i Advokatnævnet udtalte da også i forbindelse med Advokatnævnets kendelse, at ”de tidligere afgivne opinions indeholdt en grundig beskrivelse af dansk ret og ikke fremstod som et dokument, der kunne eller skulle bruges til ’svindel’”.

Vi imødeser på den baggrund sagen med sindsro.