Photo of Anne-Marie Sparre Avnsted Anne-Marie Sparre Avnsted HR- og administrationschef +4572273497

INITIATE. Your potential er det nye navn på vores udviklingsprogram for stud.jur.er i Bech-Bruun, som har kørt siden 2017. Vi har valgt navnet, fordi det signalerer det, som udviklingsprogrammet har til formål at gøre: at sætte fokus på udfoldelsen af vores stud.jur.ers potentiale.

Vi vil gerne være med til at sikre, at vores stud.jur.er fra start får et godt fundament at stå på. Og vi mener, at der er brug for værktøjer, som både skærper ønsket om den unikke præstation og samtidig fastholder trivsel, indre ro og motivation. INITIATE skal således gøre deltagerne mere bevidste om egen adfærd, styrker, svagheder og mønstre. Med et klarere billede af deres foretrukne adfærd kan de lære at bruge deres styrker til at opnå bedre præstationer.

"Academy-forløbet har givet mig mulighed for at lære både mig selv og mine kolleger bedre at kende. Jeg er i langt højere grad blevet opmærksom på mine egne styrker og svagheder, og på hvordan de kommer til udtryk i min daglige adfærd, hvad enten det gælder på arbejdet eller i fritiden. Samtidig har jeg fået indsigt i, hvordan jeg bedst muligt udnytter både mine stærke og svage sider."
- stud.jur. i Bech-Bruun

INITIATE består af forskellige workshops med fokus på samarbejdsrelationer, selvindsigt, stresshåndtering, trivsel, det kommende arbejdsliv mv. Elementer, som man ikke normalt har fokus på under studietiden, men som vi mener, er vigtige for fremtidens jurist. Deltagerne får desuden mulighed for at gå et skridt videre og arbejde i dybden med mental performance via en personprofilanalyse og en række 1:1 samtaler med stressrådgiver Thomas Pape, som har stressklinikken SPINE.

INITIATE er en del af vores overordnede uddannelsesstrategi, der sikrer målrettet og fokuseret udvikling for vores jurister. Udviklings- og indholdsmæssigt fortsætter den røde tråd således fra INITIATE videre til vores interne advokatfuldmægtiguddannelse, RISE, og til vores ledelses- og uddannelsesprogram for advokater, STRETCH.