Photo of Thomas Gjøl-Trønning Thomas Gjøl-Trønning Partner 72273401

Giv verdens fattigste adgang til finansielle ydelser, så de kan bygge et fundament for en lysere fremtid. Det er missionen hos startup-virksomheden Jamii.one, som har digitaliseret traditionelle lokale opsparingsgrupper i udviklingslande, så brugerne kan blive kreditvurderede og få et banklån. Bech-Bruun er med på rejsen mod mindre fattigdom som juridisk partner i samarbejdsprogrammet BB Impact.

Mange mennesker i udviklingslande har ikke adgang til banker, men samler sig i mere traditionelle lokale opsparingsgrupper, hvorigennem de kan få adgang til begrænsede lån. I disse såkaldte community saving groups, bliver alle data noteret på papir og ligger i en metalkasse, som ingen banker har adgang til. Jamii.one arbejder målrettet på at digitalisere disse mange opsparingsgrupper verden over, så medlemmerne kan blive kreditvurderede og dermed få adgang til at optage lån i den finansielle sektor. Målet er at gøre mennesker i stand til at komme ud af fattigdom. 

I form af en app, der ikke kræver de store forudsætninger, har Jamii.one udviklet et værktøj, der kan generere den digitale, personlige track record, som er afgørende for at få et lån hos et af de etablerede mikrofinansierings-pengeinstitutter. Målet er, at banker, der normalt ikke vil yde lån til mennesker, som aldrig har haft en bankkonto og hverken har id, fødselscertifikat eller anden dokumentation, fremover vil yde lån baseret på den digitaliserede data fra opsparingsgrupperne. 

Jamii.one agerer bindeled til bankerne, som nu kan få øjnene op for denne potentielle nye kundegruppe, idet de som noget nyt kan stille med dokumentation til kreditvurdering baseret på machine learning i Jamii.one-appen. 

"Med vores app kan medlemmerne begynde at skabe sig en digital identitet og track record, som kan bruges i kontakten til de banker, der kan yde lån i en størrelse, der gør, at man kan starte en forretning op. Det kan være helt afgørende for en families vej ud af fattigdom", fortæller medstifter og CEO Charlotte Rønje. 

”Styr på compliance”
Med denne innovative forretningsidé og stærke vision, der understøtter FNs verdensmål nr. 1 om at afskaffe fattigdom er Jamii.one en oplagt partner i Bech-Bruuns samarbejdsprogram BB Impact. 

For Jamii.one er BB Impact-partnerskabet ifølge Charlotte Rønje en stor besparelse i et budget, hvor det er svært at finde ressourcerne til den juridiske bistand, som er nødvendig for at få styr på alle de juridiske processer, muligheder og udfordringer. Men det har også helt generelt hjulpet virksomheden med at komme godt fra start: 

"Udover den meget store anerkendelse, der ligger i at blive valgt som partner i BB Impact-programmet, har Bech-Bruun hjulpet os med at foretage et helikopterblik på compliance-landskabet for vores virksomhed, inden vi gik i dybden med det vigtigste. Det gjorde os i stand til at se hvilke juridiske aspekter, vi skulle være opmærksomme på, og hvordan vi skulle prioritere vores fokus for at komme rigtigt i gang." 

”Partnerskabet med Bech-Bruun er en tryghed og et stærkt konkurrenceparameter”

Partnerskabet giver desuden Jamii.one en konkurrencefordel, mener Charlotte Rønje:

"Takket være det, kan vi tillade os at sige, at vi har styr på vores compliance. Det giver os en stor tryghed, ligesom det er et væsentligt konkurrenceparameter, at vi er så skarpe på vores processer – både i forhold til konkurrenter og investorer. Det blåstempler vores virksomhed, at vi er juridisk understøttet og partner med en anerkendt advokatvirksomhed."   

Læs mere om jamii.one her.

Hvis din startup-virksomhed ønsker at ansøge om et BB Impact-samarbejde med Bech-Bruun, hører vi meget gerne fra dig. Du kan læse mere om programmet samt sende en ansøgning her

 

Hvad er BB Impact?
BB Impact er Bech-Bruuns samarbejdsprogram, hvis formål er støtte op om FN's 17 verdensmål via fokuserede samarbejder med nytænkende og innovative startups, der arbejder for en bæredygtig fremtid. Et BB Impact-partnerskab omfatter blandt andet 50 timers juridisk rådgivning og efterfølgende rådgivning til en reduceret pris. 

Læs mere om BB Impact her og kontakt gerne programansvarlig og partner Thomas Gjøl-Trønning, hvis du ønsker at høre mere om programmet.