Bech-Bruun samarbejde
Photo of Christian Ejvin Andersen Christian Ejvin Andersen Adm. direktør 72273434

Med en opdateret, skræddersyet og fremsynet fuldmægtiguddannelse fuldender Bech-Bruun sit ambitiøse interne udviklingsprogram. Uddannelsen styrker fuldmægtigenes personlige og faglige udvikling, sikrer ekstraordinær hjælp og træning i forbindelse med retssagsprøven og den skriftlige advokateksamen og bygger bro til STRETCH, Bech-Bruuns uddannelse for 1.-6. års advokater.

Undervisning i værdiskabende rådgivning, relationer og samarbejde, sikker performance og mental styrke samt eksamensforberedelse suppleret af moot court: Fuldmægtige i Bech-Bruun bliver med ny, opdateret fuldmægtiguddannelse nu endnu bedre rustet til at møde de forandringer, der påvirker både advokatbranchen og de markeder, vores klienter agerer i.

RISE – Qualify your talent.
Undervisningen i RISE bygger videre på den eksisterende fuldmægtiguddannelse i Bech-Bruun og er derudover planlagt efter anbefalinger fra partnere, advokater, fuldmægtige, HR samt uddannelsesafdelingen i Bech-Bruun.

Det er med andre ord en velfunderet uddannelse, som matcher de krav og forventninger, vi både nu og særligt i en endnu mere digital fremtid møder fra vores klienter og samarbejdspartnere.

”I Bech-Bruun er det afgørende for os, at vores advokatfuldmægtige får de rigtige kompetencer til at blive dygtige, fremadskuende og løsningsorienterede advokater. Udviklingsforløbet RISE bygger en naturlig bro til STRETCH, advokaternes seksårige ledelses- og uddannelsesforløb, som vi lancerede i 2018. Ved kontinuerligt at have fokus på kompetenceudvikling og sikre de bedste forudsætninger for at udvikle sig og lære nyt sikrer vi, at vi både nu og fremadrettet kan skabe mest mulig værdi for vores klienter, hvilket er og bliver vores vigtigste opgave,” siger Christian Ejvin Andersen, adm. direktør i Bech-Bruun.

I 2016 markerede indførelsen af Bech-Bruun modellen en skelsættende milepæl i Bech-Bruuns historie. Bech-Bruun modellen har fokus på en fælles forretning, et tæt samarbejde og en stærkere forretningsmæssig indsigt, som sætter klienten i centrum.

Med Bech-Bruun modellen evalueres og fokuseres der på fire adfærdsparametre, de såkaldte Bech-Bruun parametre, nemlig: ”Flid & Arbejdsstil”, ”Klienter”, ”Ledelse & Samarbejde” samt ”Corporate & Omdømme”. Ligesom STRETCH er RISE sammensat på baggrund af Bech-Bruun parametrene for at understøtte det fælles mål.

Alle advokatfuldmægtige i Bech-Bruun er omfattet af RISE og får med uddannelsen en gradvis og systematisk opbygning af kompetencer, der ruster dem til at imødekomme de opgaver og udfordringer, de møder som fuldmægtige. 

Derudover bygger RISE bro til Bech-Bruuns uddannelse for 1.-6. års advokater, STRETCH.

Læs mere om RISE her.