Bech-Bruun indtager i første halvår 2020 førerpositionen, som den danske advokatvirksomhed, der har rådgivet ved flest virksomhedshandler herhjemme. Det sker i et marked, der har været hårdt påvirket af COVID-19.

Det internationale bureau Mergermarket fører opgørelse over alle større transaktioner herhjemme og internationalt. Deres nyeste opgørelse, der netop er udkommet, viser, at Bech-Bruun i første halvår 2020 har rådgivet i flest transaktioner på det danske marked. 

Bech-Bruun har i en årrække specialiseret sig inden for M&A og har ligget øverst på Mergermarkets opgørelser i flere år. I 2020 har nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 dog tydeligt sat sit spor på markedet: 

”Vi har set et vigende dansk og internationalt M&A-marked, hvor det samlede antal transaktioner er næsten halveret i første halvår. På trods af det er vi glade for, at vi har fastholdt vores position på det danske marked.” siger Jakob Kristensen, partner i Bech-Bruuns M&A-afdeling. 

Det er blandt andet rådgivning ved en række, primært grænseoverskridende, virksomhedshandler inden for sundhedssektoren, den finansielle sektor, it-sektoren og energisektoren, der er med til at sikre Bech-Bruun førerpositionen på M&A-markedet.

”Vi ser med optimisme på 2. halvår, hvor vi har en del transaktioner i pipelinen. Hvis ellers den fornuftige udvikling i Danmark og resten af EU fortsætter, så forventer vi, at M&A-markedet kommer bedre op i gear igen efter sommerferien,” udtaler partner Simon Milthers, der sammen med Jakob Kristensen er leder af Bech-Bruuns M&A-afdeling.

M&A