Ny årsberetning fra Bech-Bruun viser et flot resultat for 2019 med nye rekorder på både top- og bundlinje. Beretningen giver samtidig et kig ind i en af Danmarks største advokatvirksomheder, hvor samarbejde, klientfokus og innovation står højt på dagsordenen, og et strategisk fokus på vedvarende energi satte sit tydelige præg på årets fine resultat.

Bech-Bruun leverede endnu engang et rekordresultat på både top- og bundlinje i 2019. Vores omsætning steg til et rekordhøjt niveau på 830 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,1 procent i forhold til 2018.

Bestyrelsesformand i Bech-Bruun Simon Evers Hjelmborg betegner årets resultat som meget tilfredsstillende:

- Vi kan konstatere, at vores indsats har båret frugt, og at vi er vækstet på en række områder. Ikke mindst inden for vedvarende energi, som har været et strategisk indsatsområde for os i 2019, har vi opnået en stærkt øget omsætning, og vi forventer, at dette område vil vækste yderligere i 2020.

Men også på områder som arbejdsret, økonomisk analyse og skat/generationsskifte er der skabt en pæn vækst i 2019.

"Det er alt sammen resultater, som vi er stolte af, og som er opnået takket være en enestående indsats fra 543 ambitiøse, dygtige og dedikerede Bech-Bruun’ere."
- Simon Evers Hjelmborg, bestyrelsesformand

Første spadestik til nyt forretningsområde
Udover et stærkt fokus på det, vi kan kalde vores traditionelle forretning, nemlig vores højt specialiserede rådgivning baseret på juridisk topekspertise, branchekendskab, markedsindsigt og evnen til at samarbejde, har moderne teknologi sat sit præg på det forgangne år i Bech-Bruun.

- Innovation og udvikling af nye digitale ydelser til klienterne har stået højt på dagsordenen i vores virksomhed. Vi har sat gang i en udvikling, der vil præge de kommende år i Bech-Bruun, idet vi har suppleret vores kerneydelse med en række helt nye services, der kan bidrage til større effektivitet og nemmere løsning af juridiske opgaver ude hos vores klienter, ikke mindst inden for compliance, som har været og fortsat vil være i skarpt fokus, fortæller Simon Evers Hjelmborg.

Vi har i den sammenhæng bl.a. etableret en inhouse legaltech-afdeling, ligesom vi i slutningen af året stiftede vores eget legaltech-selskab, der kan realisere vores ideer til nye innovative løsninger i de kommende år.

Velkommen indenfor i Bech-Bruun
Udover at fremlægge årets økonomiske resultat sætter årsberetningen fokus på nogle af de temaer og begivenheder, der har haft størst betydning for Bech-Bruun i det forgangne år, ligesom vi også kigger lidt frem mod de strategiske fokusområder, der vil præge 2020.

Læs Bech-Bruuns årsberetning 2019