Bech-Bruun samarbejde

På Højbro Plads i København holder Circular Food Technology til. En lille virksomhed med en stor mission. ”Let’s turn the leftovers from food production into healthy and tasteful ingredients” er målsætningen for Circular Food Technology, som har sat sig for at genanvende spild af mask i nye fødevarer. I 2018 indgik Bech-Bruun, som en del af vores nye CSR-program, et tæt samarbejde med Circular Food Technology.

Med fortsat vækst i verdensøkonomien står kloden potentielt set over for et massivt ressourceforbrug i fremtiden. For at sikre bæredygtighed er der derfor brug for nye løsninger, der kan sikre en mere cirkulær tilgang. Et af disse nye skud på stammen er Circular Food Technology, der har set et stort potentiale i affaldsproduktet, mask. 

Mask er et restprodukt, der kommer af malt, og som findes i blandt andet øl- og whiskyproduktion. Normalt anvendes mask til dyrefoder, men det er et ustabilt foderprodukt, hvorfor flere bryghuse har svært ved at afsætte det, og det derfor ender som affald. 

”Vores driver er helt overordnet at komme madspild til livs og hjælpe der, hvor der er mangel på mad. En af de største spildstrømme, der er globalt set, er spildet af mask. Der er her tale om cirka 4 millioner ton spild af mask om året. Vi har som en af de meget få startups i verden konkretiseret tankegangen om cirkulær økonomi om lige netop spildet af mask. I stedet for at lade masken gå til spilde, sørger vi for at genanvende det til sunde nye fødevareingredienser,” siger Aviaja Riemann-Andersen, der sammen med to andre partnere i 2018 stiftede Circular Food Technology. 

Mask er rig på fibre, protein og mineraler. Gennem nye teknologier genanvender Circular Food Technology kornet fra ølbrygningen i fødevareingredienser og mad, som derved får højere næringsindhold. Circular Food Technology præsenterer her i sommeren 2019 markedet for de første produkter bestående af fire typer af næringsrigt mel, som senere på året vil blive efterfulgt af forskellige typer af granola, chips og andre produkter. 

CSR_partnerskab_bech-bruun

En hurtig opstart 
Men at starte en ny virksomhed kræver ikke overraskende en stor indsats. Det kræver både flid og drivkraft, men også at have styr på fx det juridiske. Som en del af opstartsfasen indgik Circular Food Technology i 2018 et partnerskab med Bech-Bruun om løbende juridisk rådgivning. 

”Det har været meget givende at have Bech-Bruun med på rejsen. Det tætte samarbejde betyder, at vi har adgang til helt uundværlig viden både i opstarten af virksomheden, men også nu hvor vi skal ud på markedet med de første produkter. Som startup tænker man nødvendigvis ikke på at få juridisk rådgivning og dækning – og på at få nogle af de vigtigste aftaler og kontrakter på plads,” siger Aviaja.

Opstarten af Circular Food Technology er gået stærkt. Inden for et år er virksomheden blevet stiftet, og de første produkter er blevet lanceret. Samarbejdet med Bech-Bruun har ifølge Aviaja betydet, at Circular Food Technology har kunnet forebygge nogle af de fejl, som man ofte begår som nystartet virksomhed.

”Udover at have hjulpet os med gode ejeraftaler, støtte omkring kapitaludvidelser mv., så har Bech-Bruun også gjort os opmærksomme på en række forhold, som man nødvendigvis ikke tænker over i opstartsfasen, men som kan redde os på den lange bane,” siger Aviaja. 

Samarbejdet fortsætter i 2019 og er på flere områder værdifuldt begge veje. Udover at det bygger på en fælles målsætning om mere bæredygtighed gennem innovation, så består rådgivningen også af kommerciel sparring og dialog om forretningsudvikling, hvilket også giver Bech-Bruun stor indsigt i ikke blot alle dele af en startup-virksomhed, men også processen og arbejdsgangen bag bæredygtig innovation.

Læs mere om Circular Food Technology på www.circularfoodtechnology.com

Læs hele CSR-rapporten for 2018 her.