Bech-Bruun samarbejde
Photo of Hanne Mølbeck Hanne Mølbeck Partner 72273523

Partner Hanne Mølbeck, som har mere end 20 års erfaring med anlægsprojekter og ekspropriation i praksis, er en af forfatterne bag bogen ”Ekspropriation i praksis”, der netop er udkommet i 2. udgave.

Der er gået 12 år siden bogen første gang blev udgivet. I den forløbne periode er der sket mange ændringer, bl.a. er der kommet en ny vejlov, planlovens § 47 er blevet ændret flere gange, ligesom der i sagens natur er kommet ny praksis. I 2. udgaven er der foretaget dels ajourføring, dels er fremstillingen udvidet – nogle emner bliver behandlet mere udførligt og nye emner (fx moms) er kommet til.

Bogens målgruppe er derimod uændret: De eksproprierende myndigheder, de virksomheder og borgere, der udsættes for ekspropriation, og de rådgivere, der involveres i processen. 

Bogen er udgivet på Djøf Forlag.