Storbritannien har meldt sig ud af EU, og det får uundgåeligt betydelige konsekvenser, ikke alene for britiske virksomheder, men lige så for danske virksomheder, der opererer i Storbritannien.

EU-samarbejdet, herunder den EU-retlige regulering, er betinget af gensidighed medlemslandene imellem. En gensidighed, der ophører den 29. marts 2019, da Storbritannien efter gårsdagens afstemning i det britiske parlament ikke har formået at nå til enighed om en aftale med EU. Et ’No deal’ indebærer også, at selvom Storbritannien måtte have et ønske om en – om end periodisk – unilateral anvendelse af EU-reglerne, har de øvrige og tilbageværende 27 medlemslande det til trods ikke nogen retlig forpligtelse til at behandle Storbritannien som et medlemsland. Helt overordnet betyder det, at en række regulativer i form af særligt forordninger (EU-harmonisering) ikke længere finder anvendelse i forholdet mellem Storbritannien og de øvrige EU-lande, herunder Danmark.

Uden en aftale må det – i lyset af den fremskredne deadline i marts – forventes, at Storbritannien på en række områder må skele til ældre konventioner og anden form for mellemstatsligt regulering ved partsforhold på tværs af landegrænser.

Vi følger udviklingen tæt, ligesom vores juridiske spidskompetencer står klar til at hjælpe i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Se her, hvem du kan kontakte inden for vores forskellige områder.

union_jack_bechbruun