Photo of Charlotte Bagger Tranberg Charlotte Bagger Tranberg Partner 72273476

I en netop offentliggjort rapport, udarbejdet af Bech-Bruun for Data Redder Liv, sættes der fokus på, hvilke juridiske barrierer der udfordrer brugen af sundhedsdata, og gives anbefalinger til, hvordan lovgivningen bedre kan understøtte et sundhedsvæsen drevet af data.

Sundhedsvæsenet registrerer flere og flere oplysninger om patienterne, samtidig med at mange former for ny teknologi skaber nye muligheder for at bearbejde og skabe værdi ud fra data. Data kan bl.a. bruges til at vurdere effekten af forskellige behandlingsformer på patienter, det kan forebygge sygdom, og det kan afsløre, om en patientgruppe har bedre af målrettet genoptræning end af operation.

Men lovgivningen opfattes ofte som en barriere for et datadrevet sundhedsvæsen, og mange har den opfattelse at de juridiske barrierer både kan få konsekvenser for patienterne og for samfundet i et bredere perspektiv. 

I dag offentliggøres resultaterne af en juridisk analyse gennemført af Bech-Bruun for Data Redder Liv under Copenhagen Healthtech Cluster. Bech-Bruuns managing associate og persondataspecialist, Charlotte Bagger Tranberg, har ud fra en række konkrete cases set nærmere på de barrierer, der begrænser anvendelse af sundhedsdata fx i forbindelse med udvikling af nye sundhedsteknologiske løsninger og personlig medicin ved hjælp af Big Data-analyser, brug af data sandboxes og kunstig intelligens.  

Juridiske barrierer
De juridiske barrierer, der er identificeret i analysen, findes i sundhedsloven, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Barriererne refererer både til fortolkning af reglerne, vanskelige procedurer og former for anvendelse af sundhedsdata, som ligger uden for reglernes anvendelsesområde. Barriererne kan både være utilsigtede og udtryk for et bevidst valg fra lovgivers side. Konkret gælder der bl.a. udfordringer ved indhentelse af samtykke, adgangsbegrænsninger for kvalitetsdatabaser og uklare fortolkninger af lovgivningen. Resultaterne af analysen viser, at ændringer i lovgivningen er en forudsætning for et tidssvarende fremtidigt sundhedsvæsen. 

Behov for lovændringer
For at komme de juridiske barrierer til livs peger analysen på en række juridiske og organisatoriske rammer, der bør udvikles for at opnå bedre anvendelse af sundhedsdata samtidig med fortsat høj grad af sikkerhed i forhold til data. Det omhandler bl.a. en lettere adgang til indhentelse af samtykke, oprettelse af en fælles klageinstans for afgørelser om adgang til sundhedsoplysninger, og en mulighed for at anvende data fra forskning til efterfølgende drift, fx træning og drift af AI og ny teknologi mere generelt. 

Læs rapporten Muligheder for at lempe juridiske barrierer for anvendelse af sundhedsdata her.