Efter to års forberedelse lancerer vi insolvensportal.dk, der gør det muligt for kreditor at anmelde fordring og krav digitalt i sager om tvangsopløsning, rekonstruktionsbehandling og konkurs – og vigtigst af alt, for kreditor at følge konkursbehandlingen ”live” gennem hele processen.

Med fokus på tilgængelighed, gennemsigtighed, brugervenlighed og høj sikkerhed byder insolvensportal.dk på nye digitale services, der gør det endnu nemmere for kreditorer at anmelde fordringer og krav og ikke mindst deltage i en digital dialog om bobehandlingerne. 

Mere end en konkursportal
Når en kreditor får adgang til portalen, får kreditor ikke kun en portal, der gør det nemmere at arbejde med bosager, men en portal, der sikrer en endnu hurtigere ekspedition, fordi portalen er fuldt integreret med Bech-Bruuns interne systemer. Kreditor får også en endnu større transparens i bobehandlingen, fordi det er muligt af følge behandlingen ”live” gennem hele processen. Og endelig får kreditor en sikrere behandling, da Bech-Bruun tager udgangspunkt i kreditors egne direkte angivne oplysninger, og fordi en løbende gennemgang af disse oplysninger sikrer, at vi altid har rette oplysninger på rette sted. 

Den nye insolvensportal favner herved bredere ved på én og samme gang: 

  • At være fuldt integreret med Bech-Bruuns back office-værktøjer, så Bech-Bruun straks efter automatiseret import fra portalen har oplysningerne og filer digitalt og søgbare tilgængelige til bearbejdning såvel i fordringsprøvelsesprocessen som i processen med undersøgelse af omstødelige eller erstatningsansvarlige forhold.
  • At være et digitalt arkiv for anmeldelse, anmeldelsesdokumenter og bobehandlingsoplysninger for alle boforløb.
  • At være en kommunikationsplatform, der distribuerer relevant branchespecifik viden til den enkelte kreditor.

Om portalen
Bech-Bruun begyndte arbejdet med portalen i 2015. Ifølge partner i Bech-Bruun Carsten Ceutz er portalen tænkt som kreditors foretrukne arbejdsredskab i boer, som Bech-Bruuns faggruppe for Rekonstruktion behandler. 

”Formålet med portalen er helt enkelt beskrevet at løfte den traditionelt tunge papirbaserede konkursbehandling, som den oprindeligt er beskrevet i den bedagede konkurslov til en digital online 24 – 7 proces, hvor det er kreditors behov og service, der er i fokus. Insolvensportal.dk adskiller sig fra de andre produkter på markedet ved dybden af integration til vores i forvejen professionelle og effektive værktøjer og ved bredden af sager og service for kreditor,” siger partner og initiativtager, Carsten Ceutz.

Portalen indeholder en let overskuelig og altid opdateret oversigt og søgemulighed over alle de bosager, der behandles af Bech-Bruun og tilbyder: 

  • Løbende live-opdatering og orientering om boers behandling , forventede dividende og tidspunkt for afslutning.
  • Anmeldelse af krav online og uploade dokumentation.
  • Direkte dialog online med kurator om prøvelse af anmeldte krav.
  • Hosting af dokumenter om det enkelte bo for den enkelte anmelder.
  • Push-emailservice, når der er nyt i boer.
  • Opdateret oversigt på ét sted for alle boer, der er krav i, krav for krav.
  • Nyhedsformidling af generel karakter af interesse for den enkelte anmelder.

Har du spørgsmål til portalen, skal du være velkommen til at kontakte partner Carsten Ceutz. Besøg portalen her: insolvensportal.bechbruun.com