Som et vigtigt led i Bech-Bruun modellen og som svar på den hastige forandring, der sker i advokatbranchen, har Bech-Bruun udviklet en målrettet uddannelse for 1.-6. års advokater. Værdiskabelsen for klienten er i centrum.

Undervisning i ledelse, samarbejde og klientindsigt på Judge Business School ved University of Cambridge, viden om økonomiske analyser, forhandlingsstrategier og forretningsmodeller. Advokater i Bech-Bruun bliver med et skræddersyet, seksårigt ledelses- og uddannelsesprogram endnu bedre rustet til at møde de forandringer, der påvirker både advokatbranchen og de markeder, vores klienter agerer i.

STRETCH - Unfolding Talent. Together.
Navnet på ledelses- og uddannelsesprogrammet er STRETCH – Unfolding Talent. Together.

”Stretch” betyder ”at strække sig”, og et ”stretch goal” er et mål, der ikke kan opnås udelukkende med små, forsigtige skridt. Ambitionerne for personlig og faglig udvikling samt en dyb integration af BB-modellen i karriereforløbet er således høje.

”I Bech-Bruun er det vores klare målsætning til enhver tid at skabe mest mulig værdi for vores klienter. Opgaven for fremtiden er med andre ord den samme. Rammen vil imidlertid forandre sig. Det er ikke længere nok at være stærk på sin juridiske faglighed. Den forretningsmæssige indsigt og evnen og lysten til både internt og eksternt samarbejde kommer til at være afgørende, blandt andet fordi digitaliseringen løbende vil tage over på mere rutineprægede opgaver,”  siger Christian Ejvin Andersen, administrerende direktør i Bech-Bruun.

I 2016 markerede indførelsen af Bech-Bruun modellen en skelsættende milepæl i Bech-Bruuns historie. Bech-Bruun modellen har fokus på en fælles forretning, et tæt samarbejde og en stærkere forretningsmæssig indsigt, som sætter klienten i centrum.

Med Bech-Bruun modellen evalueres og fokuseres der på fire adfærdsparametre, de såkaldte Bech-Bruun parametre, nemlig: ”Flid & Arbejdsstil”, ”Klienter”, ”Ledelse & Samarbejde” samt ”Corporate & Omdømme”. STRETCH er sammensat på baggrund af Bech-Bruun parametrene for at understøtte det fælles mål og er dermed et vigtigt led i implementeringen af Bech-Bruun modellen.

Alle 1.-6. års advokater i Bech-Bruun er omfattet af STRETCH og får med uddannelsen en gradvis og systematisk opbygning af kompetencer, der understøtter Bech-Bruun parametrene.

Læs mere om STRETCH her