Simpelt ser det ud. Dokumenternes data sorteres og kategoriseres hurtigt, og info-grafikken opdateres løbende på Steen Rodes skærm. Kunstig intelligens er kommet på arbejde i Bech-Bruun.

Selvom kunstig intelligens stadig er på et tidligt stadie i Bech-Bruun, er værdien allerede mærkbar. Steen Rode er faggruppeleder i M&A, der for kort tid siden implementerede kunstig intelligens-teknologien ved hjælp af programmet Luminance Artificial Intelligence i faggruppen. Her vil teknologien blandt andet ved automatisk at sortere, klynge og klassificere store mængder juridiske dokumenter være med til at styrke due diligence processer ved transaktioner.

”Vi er stadig i den spæde start, men kan allerede nu se den tydelige værdi, det meget hurtigt vil få for vores klienter, ” siger Steen Rode. Foran ham står to skærme. På den ene skærm kører mailprogrammet, mens den anden er reserveret til Luminance. 

”Det kommer helt sikkert til at betyde utrolig meget at kunne arbejde med Luminance. I og med at systemet kan hjælpe os med at sortere og kategorisere store mængder kontrakter og anden data, kan vi hurtigere koncentrere os om den rådgivning, der er vigtig og skaber værdi for vores klienter.”  

Steen Rode udtrykker fuld tillid til den nye teknologi, der indtil nu kun opererer i M&A, men som på sigt skal implementeres i resten af virksomheden. Teknologien blev lanceret i 2016 og har allerede nu været brugt til mere end 150 transaktioner verden over.

”Det er i sin enkle form et avanceret søgeprogram, der hjælper med at sortere store mængder data og kategorisere det. Det muliggør en hurtigere og mere effektiv gennemgang af kontrakter på højt niveau. Det helt særegne er dens evne til indlæring. Med tiden får vi derfor et system, der bliver mere og mere målrettet til at løse Bech-Bruun’s klienters behov. Des mere vi putter ind i systemet, des flere nuancer får det, da den løbende lærer vores foretrukne mønstre og tilpasser sig de variationer, som vores klienter hos  Bech-Bruun netop har brug for,” siger Steen Rode. 

At være på forkant
Ifølge seniorrådgiver i Hildebrandt & Brandi, Esben Vinther, er det vigtig for virksomheder at være på forkant med ny teknologi, i det omfang det er muligt og gavnligt for forretningen. Digitalisering er og bør være et af de vigtigste temaer i strategisk udvikling af virksomheder. 

”Rådgivningsbranchen er ikke anderledes end andre brancher, der rammes af digitalisering. Nye teknologier udfordrer kerneydelserne, men det handler om samtidig at se mulighederne for at skabe strategiske fordele. Det handler om at vove og turde tænke kunden i centrum ud fra nye perspektiver. Kort sagt, så handler det om at møde kunderne, hvor de er,” siger Esben Vinther. 

Digitalisering handler ifølge Esben grundlæggende om, hvordan teknologi kan være med til at skabe forretningsmæssige muligheder, men også hvordan den kan udgøre en trussel for den nuværende forretning.

”Hvis det betyder, at den nuværende forretningsmodel skal laves markant om, så tøver mange. Når man prøver noget nyt, vil usikkerheden være større, fordi hvem kan forudse, hvordan en helt ny ydelse vil gøre sig på markedet, når der ikke er nogen fortilfælde? Man bør i stedet tænke: Hvad sker der med min forretning, hvis andre opfinder en ydelse, som påvirker mit marked markant?” siger Esben.

Mere værdi for alle

Uvisheden om kunstig intelligens har også skabt betydelig debat, i forhold til i hvilket omfang robotteknologi vil påvirke den menneskelige arbejdsstyrke. Selvom kunstig intelligens er kommet på arbejde i Bech-Bruun, rangerer menneskelig værdiskabelse dog stadig højest. Også i fremtiden.  

”Det handler om at skabe mere værdi for alle – både for medarbejdere og klienter.  Med diskussionen om kunstig intelligens er der i mange sammenhænge vokset en bekymring om, at medarbejderne overflødiggøres i vores branche. Naturligvis forstår vi bekymringen, men sådan ser vi ikke på det. Hos os ser vi det i stedet som en håndsrækning. Vi kan vi se, at kompleksiteten stiger i det, vi arbejder med, og at datamængden bliver større. Teknologien giver os mere tid og overskud til at fokusere på det, der skaber mest værdi for vores klienter og medarbejdere,” siger Steen Rode.  

Steen Rode ser implementeringen af Luminance i M&A som et naturligt led i den måde, som faggruppen arbejder på. Ikke nok med at teknologien evner at forstå dokumenter på et hvilket som helst sprog hurtigere end mennesker, så hjælper den med den praktiske gennemgang og kategorisering og frigør vores jurister til at bruge mere tid på kvalitetssikring, analysering af juridiske problemstillinger og med vores klienter.  

Om Steen Rode
Steen Rode er partner og bestyrelsesmedlem i Bech-Bruun samt faggruppeleder i Bech-Bruuns faggruppe for M&A. 

Steen har betydelig erfaring med at rådgive danske og udenlandske virksomheder om alle aspekter af M&A-transaktioner og selskabsretlige forhold i bred forstand bl.a. due diligence, udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter, indgåelse af ejeraftaler mv. 

Om Esben Vinther
Esben Vinther er uddannet cand. merc. og er ansat som senior advisor ved Hildebrandt & Brandi. Han er strategisk rådgiver for en række bestyrelser og direktioner på tværs af for-skellige industrier. Esben har i en årrække fungeret som gæstelektor i strategifag på bade CBS og AU. 

Esben underviser også på Bech-Bruun Academy Client, som tilbyder forretningsorienterede kurser eksklusivt for klienter. Dette efterår underviser han i kurset ’Digitalisering og strategisk udvikling – Få styr på et af tidens mest relevante emner i forretningsverdenen’.