En stor andel jurastuderende føler sig presset til at levere topkarakterer på studiet og har høje forventninger til sig selv om at præstere på topniveau. Det viser en undersøgelse fra Bech-Bruun, der har spurgt mere end 280 jurastuderende om deres studieliv og trivsel.

 

Mange studerende stiller benhårde krav til sig selv. Og selvom det er godt med et højt ambitionsniveau, kan tårnhøje forventninger til ens egen præstation være en udfordring og ikke mindst en hæmsko for et sundt studieliv. I maj 2016 gennemførte Bech-Bruun en undersøgelse blandt mere end 280 jurastuderende på bachelor- og kandidatniveau om deres studieliv og trivsel. Undersøgelsen viste blandt andet, at mere end 80 pct. af de studerende føler et eksternt pres fra blandt andet familie, venner, studiekammerater mv. for at levere topkarakterer, mens mere end 70 pct. har høje forventninger til sig selv om at præstere på topniveau. Derudover oplever mere end halvdelen af de studerende i løbet af deres studietid kendte symptomer på stress som søvnløshed, nedtrykthed og hovedpine.

 

”Formålet med undersøgelsen har været at få et tydeligere billede af jurastuderendes trivsel og studieliv. Vi ved, at et sundt studieliv er genvejen til et sundt arbejdsliv. Derfor vil vi gerne som fremtidig arbejdsgiver forstå de forhold, der gør sig gældende blandt de studerende og blive klogere på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem til et sundt studieliv – og styrke deres parathed til den karriere, der venter dem. Vi er bevidste om, at advokatbranchen er konkurrencepræget og krævende, og for at kunne hjælpe de studerende til en sund start igennem et sundt studieliv er det nødvendigt at vide hvilke forhold, der spiller ind i løbet af studiet,” siger Anne-Marie Sparre Avnsted, HR- og administrationschef i Bech-Bruun.

 

I Bech-Bruun er vi bevidste om, at der i advokatbranchen stilles høje krav til medarbejdere til bl.a. fleksibilitet, arbejdstid og performance. Men vi ved også, at det er vigtigt at finde en realistisk og balanceret tilgang til både studie- og arbejdsliv.

 

Læs hele analyserapporten her.

 

Læs også om undersøgelsen i artiklen Jurastuderendes trivsel og studieliv i Karnovs guide til jurastuderende.