Programmet for uddannelsen kan ses nedenfor. Vi tager forbehold for ændringer, da programmet opdateres løbende frem mod næste afholdelse.

Dag 1 - It-kontrakternes grundsten

På dette modul gennemgår vi de juridiske grundsten og typiske reguleringstemaer i alle former for kontrakter, og som du skal have en grundlæggende forståelse for som fundament for den gode kontrakt.

Vi kommer blandt andet ind på:
• Baggrundsret for anskaffelse
• Grundlæggende om aftaleindgåelse
• Regler for levering og afprøvning
• Misligholdelse og erstatningsansvar
• IPR og særligt ophavsrettigheder.

Dag 2 - It-kontraktens basisbestemmelser

På dette modul gennemgår vi de typiske reguleringstemaer i it-kontrakter og de særlige forhold, som du skal være opmærksom på i forhold til it-kontrakter generelt.

Vi kommer blandt andet ind på:
• Beskrivelse og fortolkning af, hvad der egentlig skal leveres
• Resultat- eller arbejdsforpligtelse
• Anskaffelsesaftaler og løbende aftaler
• Regulering af forsinkelse og mangler
• Regler for erstatning, begrænsninger og brug af bod
• Forhandling og konflikthåndtering.

Dag 3 -  Totalleverancekontrakter

Med baggrund i de foreliggende standardkontrakter på området gennemgår vi på dette modul totalleverancekontrakter, der både indeholder hardware, software, uddannelse, rådgivning, udvikling og efterfølgende vedligeholdelse.

Vi kommer blandt andet ind på:
• Systemet for fastlæggelse af leverancens omfang i kontrakterne
• Afprøvning og overtagelse i K-kontrakterne
• Regulering af misligholdelse i K–kontrakterne
• Regulering af priser og betalingsmekanismer
• Rettighedshåndtering og licenser.

Dag 4 - Driftskontrakter

På dette modul gennemgår vi drifts- og outsourcingaftaler og de særlige forhold, som du skal være opmærksom på at få beskrevet i sådanne aftaler.

Vi kommer blandt andet ind på:
• Driftsaftalers særkende og opbygning
• Etablering og transitionsfasen
• Rettigheder og persondata
• Beskrivelse af parternes ydelser – SLA
• Ændringshåndtering
• Ophør, opsigelse og misligholdelse i driftsaftaler.

Dag 5 - Cloud og licenser

På dette modul gennemgår vi henholdsvis Cloud- og SaaS-aftaler og deres særlige kendetegn samt alle de forskellige former for softwarelicenser og kravene til licensstyring.

Vi kommer blandt andet ind på:
• Fokuspunkter i licensaftaler og de forskellige typer af licenser
• Licensstyring og regler for overdragelse af licenser
• Særlige udfordringer ved Open Source-software
• Kildekodedeponering og regulering heraf
• Særlige fokusområder ved cloud- og SaaS-aftaler.

Dag 6 - Udvikling, T&M og vedligehold

På sidste modul gennemgår vi de typiske reguleringstemaer ved egentlige udviklingsaftaler, herunder forskelle og risici ved henholdsvis vandfaldsmodellen og agile udviklingsforløb. Vi ser nærmere på konsulentaftaler, hvor der købes/sælges timer, og gennemgår kravene til indholdet i vedligeholdelses- og supportaftaler.

Vi kommer blandt andet ind på:
• Særlige reguleringspunkter i vedligeholdelsesaftaler, herunder i relation til totalleverancekontrakter
• Konsulentaftaler med fokus på T&M og blandt andet forskellen mellem resultat- og arbejdsforpligtelse, fast pris og estimater
• Rettighedsudfordringer ved it-produkter og ydelser
• Udviklingsaftaler med fokus på agil udvikling.