Praktiske oplysninger

COVID-19
Vi vurderer løbende situationen og følger til enhver tid regeringens og Sundhedsstyrelsens påbud og anbefalinger ifm. afvikling af vores undervisning.

Målgruppe
It Contract Manager er for dig, der arbejder med it-kontrakter og kontraktstyring. Du ønsker en dybtgående viden om it-rettens juridiske problemstillinger og de kontrakter, der typisk anvendes inden for området. 

Uddannelsen er både egnet til personer med teknisk baggrund, der ønsker indsigt i de juridiske forhold, og til personer med juridisk baggrund, der ønsker at blive skarp på de praktiske og særlige forhold, der gælder ved udarbejdelse af it-kontrakter.

Tidligere deltagere har blandt andet været contract managers, økonomichefer, administrerende direktører, virksomhedsjurister, it-chefer, indkøbschefer, projektledere, afdelingsledere, salgskonsulenter, indkøbskonsulenter, juridiske rådgivere, advokater, it-konsulenter, kontorchefer m.fl.

Pris og afmeldingsgebyr
Prisen for uddannelsen er 32.500 kr. eksklusiv moms og omfatter lovsamling, materialesamling, paradigmer til it-kontrakter, klippekort til syv hotlinehenvendelser under uddannelsesforløbet, hvor underviserne telefonisk besvarer juridiske spørgsmål,adgang til ITCM-dokumentforum og dagsforplejning.

Uddannelsesprisen dækker middag på første kursusdag d. 1. november. Kontakt os på academy@bechbruun.com for nærmere information.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du melde afbud til academy@bechbruun.com. Ved afbud senest 14 dage inden uddannelsens start, faktureres du 50 procent af uddannelsens pris. Ved senere afbud faktureres den fulde pris for uddannelsen.

Materiale og paradigmer
Du får en omfattende paradigmesamling, der indeholder eksempler på it-kontrakter, tjeklister, artikler mm.

Aflysning/ændringer
Grundet Covid-19 tager vi ekstra forbehold for afvikling af vores kurser og uddannelser særligt jf. Sundhedsstyrelsens påbud og anbefalinger. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i programmet, hvis dette af uforudsete årsager bliver nødvendigt. For at sikre, at du som deltager får et godt og udbytterigt forløb, forbeholder vi os retten til at aflyse eller udskyde uddannelsen, såfremt det skønnes, at deltagerantallet ikke er tilstrækkeligt til at gennemføre uddannelsen med et udbytte, vi kan stå inde for. Dit deltagergebyr vil automatisk blive krediteret. Er interessen derimod større, end det antal pladser vi kan have på et hold, vil vi bestræbe os på at tilbyde uddannelsen igen snarest.