Reglerne om lovpligtig efteruddannelse

Uddannelsen består af juridisk efteruddannelse, og vil som udgangspunkt opfattes som værende af generel betydning for udøvelse af advokaterhvervet. Vi forventer, at uddannelsen tæller 43,5 lektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater- og advokatfuldmægtige.

Den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige er reguleret i bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007. Det betyder, at undervisningen for at være pointgivende skal vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence, eller at undervisningen skal højne dine personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen.

 

Læs mere i Advokatsamfundets vejledning om lovpligtig efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.