Bech-Bruun samarbejde

Praktisk databeskyttelse

Forordningen møder virkeligheden

OBS! Kurset er fuldt booket i Aarhus. Ønsker du at komme på venteliste, skal du skrive en e-mail til academy@bechbruun.com. Så vil vi kontakte dig med henblik på endelig tilmelding, såfremt der bliver ledige pladser.
 

Vi har rundet det første år med databeskyttelsesforordningen.

Hvor virksomheder og organisationer for et år siden havde travlt med og primært fokuserede på at blive klar til at opfylde de konkrete krav i databeskyttelsesforordningen, efterspørger mange nu vejledning om konkrete databeskyttelsesretlige problemstillinger. Både i forhold til mindre spørgsmål i dagligdagen og større spørgsmål af mere strategisk karakter.

Med to intensive undervisningsdage sætter vi fokus på fire centrale og aktuelle emner inden for databeskyttelsesretten: Politikker, HR, markedsføring og ny teknologi. Emner, som er relevante for alle organisationer, som behandler personoplysninger.

Et område i konstant udvikling
Databeskyttelsesretten udvikler sig hele tiden, og det er derfor vigtigt, at organisationens centrale stakeholders løbende holder sig opdateret og uddanner sig.

På Praktisk databeskyttelse tager vi afsæt i centrale databeskyttelsesretlige emner for at løse konkrete problemstillinger. Vi har fokus på dit arbejde med databeskyttelse i dagligdagen, og derfor får du også mulighed for at sende ønsker til emner eller konkrete spørgsmål, som vi kan inddrage i undervisningen.

Se det samlede program for undervisningen her.

Praktiske oplysninger
Prisen for kurset er 7.495 kr. eksklusiv moms og omfatter materiale, forplejning og uddannelsesbevis. Tilmeldingen er bindende.

Vi forventer, at kurset tæller 14,5 lektioner i den lovpligtige efteruddannelse, men gør opmærksom på følgende:

For at være pointgivende skal undervisningen vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence eller højne dine personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen. Vi forventer, at undervisningen opfylder de anførte krav og tæller de angivne antal lektioner, men gør opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke forhåndsgodkender undervisning.

Læs mere om lovpligtig efteruddannelse her.

Tilmeldingsfristen er den 12. august 2019. Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du melde afbud til academy@bechbruun.com. Ved afbud efter den 12. august 2019 faktureres du 50 procent af prisen.

Vi glæder os til at se dig!