Bech-Bruun samarbejde

It Contract Manager-uddannelsen

Intensiv uddannelse i indgåelse af alle typer it-kontrakter samt it-kontraktstyring
Godt kontraktarbejde og evnen til at løse it-retlige problemstillinger forudsætter kendskab til og forståelse for it-rettens specielle og komplicerede forhold. It Contract Manager-uddannelsen tager dig igennem alle de forskellige typer af it-kontrakter, deres karakteristika og de kontraktmæssige udfordringer, som de forskellige kontrakter giver.

Du får de nødvendige værktøjer til at kommentere og udarbejde kontrakter på et kvalificeret grundlag og bliver klædt på til at kunne forhandle it-kontrakter på et højt niveau.

Praktiske oplysninger
Uddannelsen er målrettet dig, der til dagligt arbejder med udbud af it-kontrakter og kon-traktstyring og ønsker en dybdegående viden om it-rettens juridiske problemstillinger og forskellige it-kontrakter.

Prisen for uddannelsen er 35.500 kr. eksklusiv moms og omfatter lovsamling, materiale-samlinger, paradigmer til alle typer af it-kontrakter, klippekort til syv hotline-henvendelser under uddannelsesforløbet, hvor underviserne telefonisk besvarer juridiske spørgsmål og dagsforplejning. Bemærk, at uddannelsesprisen ikke dækker middag og ophold. Prisen for middag og ophold er 7.995 kr. eksklusiv moms.

Tilmeldingsfristen er 14 dage inden uddannelsens start, og tilmeldingen er bindende.

Uddannelsen tæller 43,5 lektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Uddannelsen udbydes to gange årligt.