Strategi og økonomi i konfliktløsning

Bliv klogere på, hvilke overvejelser du med fordel kan gøre dig før, under og efter en kommerciel konflikt for at sikre den mest optimale strategi.

Kompleksiteten og den økonomiske værdi af kommercielle konflikter stiger fortsat. Det medfører bl.a., at værdien, af at kunne tilrettelægge håndteringen af en kommerciel konflikt på den mest optimale måde, stiger tilsvarende.

Det er derfor vigtigere end aldrig før, at virksomheder, der er part i en kommerciel konflikt, nøje tilrettelægger deres processtrategi. Dette gælder helt fra før en konflikt opstår - ikke mindst i sager, hvor der er udenlandske parter involveret. 

Med denne undervisning får du indsigt i de strategiske overvejelser, som virksomheder bør gøre sig før, under og efter involveringen i en kommerciel konflikt.

Derudover ser vi nærmere på de nye muligheder, der er for sagsøgte virksomheder for at risikobegrænse virksomhedens økonomiske eksponering. 

Undervisningen vil blandt andet give dig indblik i:

  • Tilrettelæggelse af processtrategi i kommercielle konflikter
  • Tvistløsningsklausuler – skal det være domstolene eller voldgift?
  • Anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i Danmark og internationalt
  • Defence Finance – hedging af risici og omkostninger for sagsøgte virksomheder

Seminaret afholdes i vores lokaler på Langelinie Allé 35, 2100 Kbh. Ø. Du kan tilmelde dig via linket i den blå boks til højre.

Vi ser frem til at byde dig - måske sammen med en kollega - velkommen i vores Academy.

Målgruppe

Undervisningen er for general counsels, in-house advokater og jurister, skadechefer og – behandlere, CFO’s samt øvrige med berøring med kommercielle konflikter.

Praktiske oplysninger

Det er gratis at deltage. Tilmelding inkluderer forplejning, materiale og kursusbevis.

Lovpligtig efteruddannelse

Forventet antal kursuslektioner: 6

Kurset er juridisk efteruddannelse og som udgangspunkt af generel betydning for udøvelse af advokaterhvervet. Undervisningen forventes derfor at kunne medregnes som obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Ekstern underviser

Dr. Stefan Kirsten, Global Head of Origination hos Nivalion