Hvad hvis I bliver sagsøgt ved UPC?

Snart kan danske virksomheder sagsøges for patentkrænkelse ved den nye europæiske patentdomstol. Vi sætter fokus på, hvad det betyder.

UPC træder formentlig i kraft i begyndelsen af 2023. Det betyder bl.a., at danske virksomheder kan sagsøges for patentkrænkelse, og at 

  • én sag har virkning i 17 EU lande, 
  • sagen kan indledes, hvor man er på markedet, fx i mere ukendte jurisdiktioner som Ljubljana i Slovenien 
  • der skal indgives endeligt svarskrift inden for 3 måneder med alle væsentlige argumenter og beviser,
  • procesformen bliver ny; der er begrænset adgang til vidneførsel, og sagen varer nok kun én dag,
  • dommerne er (primært) udlændinge,
  • sagen kommer til at gå stærkt (måske kun 1 år), og
  • hele systemet er nyt og derfor uforudsigeligt i starten.

Vi drøfter, hvordan man bedst forholder sig, hvis man bliver sagsøgt i det nye system, både internt og eksternt, og hvordan man bør forholde sig i relation til eksisterende licensaftaler mv. Vi berører også nogle af de beslutninger og overvejelser, man skal gøre i forhold til patentansøgninger under de kommende regler. 

Udover vores egne specialister har vi inviteret Michael Solhøj, Head of Intellectual Property, ECCO Shoes, til at fortælle om Eccos strategi og erfaringer indenfor patentområdet. 

Seminaret holdes på Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. Du kan tilmelde dig via linket i den blå boks.

Vi glæder os til at se dig.