Internationale dataoverførsler 2020-2021

Få indblik i de centrale dele af de længe ventede nye guidelines, som European Data Protection Board netop har offentliggjort. Vi gennemgår også udkastet til de nye standardkontrakter, som EU-Kommissionen har sendt i offentlig høring, og giver praktiske input til arbejdet med internationale dataoverførsler fremadrettet.

Siden EU-Domstolen den 16. juli 2020 afsagde den skelsættende dom i Schrems II-sagen, har der været mange ubesvarede spørgsmål om konsekvenserne af dommen. Det har givet rigtig meget usikkerhed i forhold til, hvilke krav dataansvarlige og databehandlere skal stille, når de overfører personoplysninger til lande uden for EU.

European Data Protection Board (EDPB) har lige offentliggjort de længe ventede guidelines, som kan være med til at afhjælpe noget af den usikkerhed, som i de sidste måneder har plaget internationale dataoverførsler.

Standardkontrakter

Næsten samtidig med offentliggørelsen af de nye guidelines vedr. internationale dataoverførsler, sendte EU-Kommissionen et udkast til reviderede Standard Contractual Clauses i offentlig høring.

Det betyder, at dataansvarlige og databehandlere inden for en kortere periode – sammen med kravene i de nye guidelines – skal til at operere med et nyt sæt standardkontrakter vedr. internationale dataoverførsler, som er anderledes opbygget end de eksisterende, og som noget nyt også omfatter overførsler fra databehandlere i EU til databehandlere i lande uden for EU.

Endelig står en lang række dataansvarlige og databehandlere overfor at skulle forholde sig til de praktiske konsekvenser af en evt. hard Brexit i løbet af de kommende måneder, hvor Storbritannien kan ende med at blive et ikke-sikkert tredjeland.

Vores webinar om internationale dataoverførsler 2020-2021 gennemgår de centrale dele af de nye guidelines, udkastet til de nye standardkontrakter og giver en status i forhold til Brexit. Vi vil give dig det nødvendige praktiske input til, hvordan din organisation fremadrettet skal indrette sig i relation til internationale dataoverførsler.

Praktiske oplysninger
Det er gratis at deltage. Undervisningen er forbeholdt vores klienter og samarbejdspartnere.

Lovpligtig efteruddannelse
Vi forventer, at webinaret tæller 3 lektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Du modtager et kursusbevis efter webinaret. Systemet registrerer, at du deltager aktivt via browseren, og kursusbeviserne bliver udformet på den baggrund.

Vi gør opmærksom på, at undervisningen for at være pointgivende skal vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence eller højne dine personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen.