• Reference
 • 03. januar 2017

BEC vinder over Finansiel Stabilitet og konkursboet efter Amagerbanken

Bankernes EDB Central (BEC) har siden starten af 2014 ført retssag mod Amagerbankens konkursbo og mod Amagerbanken af 2011 (Finansiel Stabilitet), som overtog bankens virksomhed lige før bankens konkurs og videreførte hhv. videresolgte virksomheden.

 

 BEC er en af de tre uafhængige datacentraler, der leverer it til danske banker. Uden it kan bankerne ikke fungere. Amagerbanken var et af de store medlemmer i BEC.

BEC (og de andre datacentraler) har opbygget en stor organisation, der sikrer produktudvikling og en forsvarlig it-drift. Banker, der er medlemmer, får i BEC leveret deres it til næsten kostpris, men kan til gengæld kun forlade datacentralen efter et længere opsigelsesvarsel. Alle datacentralerne har lange opsigelsesvarsler (op til fem år), og der skal betales udtrædelsesgodtgørelse, hvis man forlader datacentralen før varslets udløb.

Amagerbankens virksomhed blev overdraget til Amagerbanken af 2011 efter reglerne om ”Bankpakke III” i lov om finansiel stabilitet. Reglerne betyder, at den nye bank overtager alle aktiver fra den gamle bank mod at overtage en forholdsmæssig del af gælden (svarende til aktivernes forventede værdi). Amagerbanken af 2011 overtog 84,4 % af gælden i forhold til de ”almindelige” kreditorer.

Da Amagerbanken blev overdraget til Finansiel Stabilitet i februar 2011, opgjorde BEC udtrædelsesgodtgørelsen til ca. 60 mio.kr. udover modregning i et kapitalindskud, som Amagerbanken havde indbetalt, og som blev overdraget til Finansiel Stabilitet. 

Finansiel Stabilitet og konkursboet efter Amagerbanken gjorde via Kammeradvokaten gældende, at man kunne bruge konkurslovens regler om opsigelse med forkortet varsel (konkursregulering) i forhold til BEC, så BEC’s krav blev til ingenting, og man krævede, at BEC skulle udbetale kapitalindskuddet. Kammeradvokatens synspunkter er tilsyneladende generelt blevet brugt ved en række andre bankkonkurser, uden at være blevet retligt udfordret.

Bech-Bruun bistod BEC med at rejse krav på ca. 60 mio. kr., sådan at Finansiel Stabilitet/Amagerbanken af 2011 skulle betale ca. 50 mio. kr., og Amagerbankens konkursbo skulle betale yderligere dividende af restkravet på ca. 10 mio. kr.

Sagen blev som følge af dens principielle karakter vedr. omfanget af lov om finansiel stabilitet over for konkurslovens almindelige principper henvist til Østre Landsret, der afsagde dom 23. december 2016, hvor BEC fik fuldt medhold over for både Amagerbanken af 2011 og Amagerbanken under konkurs.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik