• Reference
 • 03. august 2011

Bech-Bruun bistår The Containership Company A/S ved en rekonstruktion efter nye regler

Bech-Bruun har bistået The Containership Company A/S (TCC) ved en af de første større rekonstruktioner i Danmark efter indførelsen af de nye regler i konkursloven om rekonstruktion pr. 1. april 2011.

Da TCC har drevet linjefart mellem Kina og USA, befinder en stor del af TCC's aktiver og passiver sig i USA, og TCC's suspension af sejladserne i starten af april 2011 har medført en lang række disputes med kinesiske og amerikanske afskibere.

Baggrunden for suspensionen var, at størstedelen af afskiberne ikke leverede det antal containere, som man var forpligtet til, hvorfor TCC ikke har realiseret de budgetterede indtjeninger.

Det er blevet besluttet at anlægge erstatningssager mod disse afskibere. Beslutningen er principiel og kan ændre den internationale shippingverden fremover, da sådanne krav af kommercielle ikke tidligere er blevet forfulgt.

For at kunne styre denne inddrivelsesproces, for at beskytte TCC's aktiver i USA og for at undgå at blive inddraget i en lang række forskellige søgsmål med amerikanske afskibere i forskellige amerikanske jurisdiktioner, anlagde Bech-Bruun et anerkendelsessøgsmål under chapter 15 i den føderale Bankruptcy Court (Southern District of New York) med henblik på anerkendelse af den danske rekonstruktionsproces som main foreign proceeding, hvorved TCC under rekon-struktionsperioden kunne opnå samme beskyttelse i USA som i Danmark.

En lang række afskibere protesterede mod søgsmålet med det argument, at amerikansk ret ikke tidligere har anerkendt rekonstruktioner (i modsætning til konkurser) som main foreign proceeding.

Den 1. juli 2011 blev der afsagt dom, og TCC fik medhold i samtlige spørgsmål. De danske regler for rekonstruktion er derved for første gang i historien anerkendt som chapter 15 i USA.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik