• Nyhedsbrev

Intel-sagen: EU-domstolen hjemviser sagen til fornyet behandling

Intel-sagen: EU-domstolen hjemviser sagen til fornyet behandling

Af Bech-Bruun EU- & Konkurrenceret

EU-Domstolen har i dom af 6. september 2017 ophævet Rettens dom i Intel-sagen med henvisning til, at Retten havde begået en retlig fejl særligt ved ikke at undersøge alle Intels argumenter vedrørende den AEC-test (”as efficient competitor-test”), som Kommissionen også havde inddraget i den omtvistede Kommissionsbeslutning.

Til trods for at Kommissionen fandt, at de omhandlede rabatter efter deres art kunne begrænse konkurrencen, og at det derfor ikke var nødvendigt at undersøge samtlige omstændigheder i sagen, havde kommissionen alligevel foretaget en tilbundsgående undersøgelse af sagens omstændigheder, herunder foretaget en AEC-test med henblik på at vurdere, om Intels rabatpraksis var egnet til at udelukke lige så effektive konkurrenter.

Retten havde i sin dom fundet, at det ikke var nødvendigt at undersøge, om Kommissionen havde gennemført AEC-testen på den rigtige måde, og at det heller ikke var nødvendigt at undersøge, om de af Intel anførte alternative beregninger var korrekte.

EU-Domstolen var uenig heri. EU-Domstolen fandt, at testen havde haft reel betydning i den omtvistede Kommissionsbeslutning for vurderingen af rabatternes udelukkelsesevne. Retten havde derfor været forpligtet til at undersøge den omtalte AEC-test, hvorfor sagen blev hjemvist.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik